Granty programu ATLANTIS pro institucionální spolupráci

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Leden 12 16:56:17 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Dovolujeme si Vás upozornit na program Atlantis určený pro rozvoj 
spolupráce EU a USA v oblasti vysokoškolského a odborného vzdělávání. 
Program podporuje projekty konsorcií pro transatlantická studia s cílem 
zavést společné tituly a kvalitu v projektech zaměřených na mobilitu, 
což zahrnuje také granty na podporu mobility studentů i pracovníků, a 
také opatření na rozvoj politik. O poskytnutí grantu v rámci této výzvy 
mohou požádat vysokoškolské instituce a instituce odborného vzdělávání a 
přípravy a v případě opatření zaměřených na rozvoj politik rovněž další 
organizace.
Uzávěrka pro podávání žádostí je 7. dubna 2011.

Více informací je k dispozici na 
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_us/funding/calls_2011_en.php

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l