Fond mobility UK 2010 - ZS

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Září 6 11:20:25 CEST 2010


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vám připomenout možnost předkládat návrhy do Fondu 
mobility UK v zimním semestru 2010.
Podrobné informace k podávání navrhů jsou k dispozici na 
http://www.cuni.cz/UK-587.html , formuláře jsou dostupné z adresy 
http://www.cuni.cz/UK-247.html

Žádosti v předepsané podobě je třeba předložit ve dvojím vyhotovení na 
oddělení pro vědu a zahraniční styky nejpozději do 10. října 2010.


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l