Projekty programu AKTION - ZS 2010

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Srpen 17 10:32:46 CEST 2010


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás upozornit na termíny pro podávání návrhů projektů 
programu AKTION.

V ZS 2010 jsou dva termíny a to:

*15. září 2010* – především pro období říjen – prosinec 2010

a

*30. listopadu 2010* – na období od 1.února 2011.


Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně aktuální verze formuláře
naleznete na:

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=189&

Z této adresy je rovněž dostupná česká i německá verze *Zprávy o 
činnosti za rok 2009*.


Případné navrhovatele projektů z MFF žádáme, aby návrhy předložili na 
OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce nejpozději týden před 
konečným termínem stanoveným DZS.

M. Stiborová
Další informace o konferenci ovzs-l