Akademická mobilita 2011

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Srpen 17 08:11:05 CEST 2010


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás vyzvat k podávání pracovních programů ke krátkodobým 
studijním a vědeckým pobytům v roce 2011 na zahraničních partnerských 
univerzitách rámci meziuniverzitní spolupráce.

Seznam meziuniverzitních dohod včetně formulářů pracovních programů je k 
dispozici na adrese

http://www.cuni.cz/UK-225.html

Pracovní programy ve třech exemplářích (1 originál, 2 kopie) doručte na 
OVZS nejpozději do 1. listopadu 2010.

M. Stiborová.

Další informace o konferenci ovzs-l