Výzva pro podávání žádostí o podporu česko-americké spolupráce - AMVIS

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Červenec 1 13:35:10 CEST 2010


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


V návaznosti na naši předchozí informaci (viz níže) upozorňujeme na 
výzvu k podávání návrhů na společné výzkumné projekty v rámci mezivládní 
dohody o VTS mezi ČR a USA. Více informací viz

http://www.amvis.cz/novinky.htm

Konečný termín pro přijímání návrhů projektů do soutěže je
9. září 2010, 14:00 hod. na AMVIS. Interní termín předložení návrhů k 
podpisu statutárním zástupcem je stanoven na 1. září 2010.

Návrhy projektů v rámci vědecko-technické spolupráce mezi ČR a USA je 
nutno současně přihlásit do veřejné soutěže MŠMT KONTAKT II.

M. Stiborová.

-----------------------------------------------------------------------


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu,
vývoji a inovacích o poskytnutí účelových prostředků na vybrané
programové projekty výzkumu, vývoje a inovací naplňující cíle programů
COST CZ (LD), EUPRO II (LE), EUREKA CZ (LF), INGO II (LG) a KONTAKT II
(LH), které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce ve VaV, viz

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/verejna-soutez-2011-vyhlasena?lang=1&ref=m&source=email

Zadávací dokumentace je dostupná na
http://www.msmt-vyzkum.cz/

Případní navrhovatelé projektů z MFF předloží své návrhy k zajištění
podpisů statutárního zástupce na příslušných dokumentech přihlášky
nejpozději k 1. září 2010.

Konečný termín pro přijímání návrhů projektů do soutěže je 9. září 2010,
14:00 hod. na MŠMT.

M. Stiborová.Další informace o konferenci ovzs-l