Vyhlášení veřejné soutěže - programy COST CZ (LD), EUPRO II (LE), EUREKA CZ (LF), INGO II (LG) a KONTAKT II (LH)

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Červenec 1 08:55:44 CEST 2010


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, 
vývoji a inovacích o poskytnutí účelových prostředků na vybrané 
programové projekty výzkumu, vývoje a inovací naplňující cíle programů 
COST CZ (LD), EUPRO II (LE), EUREKA CZ (LF), INGO II (LG) a KONTAKT II 
(LH), které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce ve VaV, viz

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/verejna-soutez-2011-vyhlasena?lang=1&ref=m&source=email

Zadávací dokumentace je dostupná na
http://www.msmt-vyzkum.cz/

Případní navrhovatelé projektů z MFF předloží své návrhy k zajištění 
podpisů statutárního zástupce na příslušných dokumentech přihlášky 
nejpozději k 1. září 2010.

Konečný termín pro přijímání návrhů projektů do soutěže je 9. září 2010, 
14:00 hod. na MŠMT.

M. Stiborová.


Další informace o konferenci ovzs-l