Program SCIEX-NMSch - výzva a Info Days

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Září 14 14:46:15 CEST 2010


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení třetí výzvy Programu
švýcarsko-české spolupráce - Fondu na stipendia - SCIEX-NMSch pro
předkládání žádostí  o stipendia k termínu 1.11.2010.
Zájemci  o program SCIEX se mohou zúčastnit informačních seminářů s
názvem "SCIEX Info Days"  ve dnech 27.9. a 5.10.2010 vždy od 11 hod v
prostorách Domu zahraničních služeb.

Bližší informace naleznete na
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520

a dále na http://www.sciex.ch/
odkud jsou rovněž dostupné formuláře žádosti.

Aby bylo možné splnit požadavek odeslání statutárním zástupcem 
podepsaného formuláře F-3a do uvedeného termínu, je třeba, aby tento 
formulář případní uchazeči předložili na OVZS nejpozději k 21. říjnu t.r.

M. Stiborová
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: SCIEX_Info_DAY_2010.pdf
Type: application/pdf
Size: 135319 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20100914/c5d9af64/attachment.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l