Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL)

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Listopad 7 13:41:28 CET 2018


Vážení,

dovoluji si Vás informovat o vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, 
vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání 
projektů mezinárodní bilaterální česko-izraelské spolupráce ve výzkumu a 
vývoji.

Veškeré informace a formuláře jsou dostupné na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-2?lang=1&ref=m&source=email

Čestné prohlášení a plnou moc pro pana děkana k podpisu návrhu zajistí 
Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS).

Interní termín pro odevzdání návrhu projektu je stanoven na: *24.1.2019*

Návrhy projektů se odevzdávají prostřednictvím datové schránky. Návrhy 
zasílejte elektronicky na adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz a zároveň v 
tištěné podobě na OVZS. Pro zajištění podpisu pana děkana je nutné na 
kopii titulní stránky návrhu mít souhlas (podpis) vedoucího katedry a 
sekčního proděkana.

A. Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20181107/86d1dca6/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l