<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení, <br>
    <br>
    dovoluji si Vás informovat o vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu,
    vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání
    projektů mezinárodní bilaterální česko-izraelské spolupráce ve
    výzkumu a vývoji. <br>
    <br>
    Veškeré informace a formuláře jsou dostupné na stránkách MŠMT: <br>
    <br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-2?lang=1&ref=m&source=email">http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-2?lang=1&ref=m&source=email</a><br>
    <br>
    Čestné prohlášení a plnou moc pro pana děkana k podpisu návrhu
    zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS). <br>
    <br>
    Interní termín pro odevzdání návrhu projektu je stanoven na: <b>24.1.2019</b><br>
    <br>
    Návrhy projektů se odevzdávají prostřednictvím datové schránky.
    Návrhy zasílejte elektronicky na adresu: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:granty@dekanat.mff.cuni.cz">granty@dekanat.mff.cuni.cz</a>
    a zároveň v tištěné podobě na OVZS. Pro zajištění podpisu pana
    děkana je nutné na kopii titulní stránky návrhu mít souhlas (podpis)
    vedoucího katedry a sekčního proděkana. <br>
    <br>
    A. Michálková<br>
    <pre>
-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

</pre>
  </body>
</html>