Mezinárodní kreditová mobilita 2019

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Listopad 16 14:03:28 CET 2018


Vážení,

pokud byste se rozhodli podávat návrh projektu do Mezinárodní kreditové 
mobility 2019 (viz níže), učiňte tak prosím *do 14. 12. 2018 na OVZS MFF 
UK*.

V případě zájmu Vám můžeme poskytnout materiály, které RUK připravilo 
pro seminář o MKR 2019 proběhnuvší 9. 11. 2018.

Pokud máte jakékoliv dotazy, tak se na nás neváhejte obrátit (kontakt: 
Marie Zedníková: zednikova na dekanat.mff.cuni.cz , Kristýna Kysilková: 
kysilkova na dekanat.mff.cuni.cz).

S pozdravem a přáním hezkého víkendu,
Marie Zedníková

Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

Vážení,

obracíme se na Vás ještě jednou ve věci nové výzvy Evropské komise 
Kreditová mobilita 2019, o které jsme Vás informovali již před týdnem 
(viz email níže). Dovolujeme si Vám níže shrnout doplňující informace k 
tomuto programu.

Kreditová mobilita Erasmus+ finančně podporuje mobilitu vyučujících a 
studentů do zemí mimo EU, tedy nad rámec současného Eramus programu. 
Rozdíl oproti klasickému Erasmu je v tom, že finanční prostředky na tyto 
zahraniční výměny získává univerzita a potažmo fakulta na konkrétní 
projekty jednotlivých kateder a ústavů s přesně specifikovanými 
mobilitami do konkrétních zemí. Země mimo EU jsou rozděleny do několika 
regionů, na mobilitu do každého regionu je vyčleněna z rozpočtu odlišná 
částka.

Celouniverzitní projekt zahrnující dílčí fakultní projekty mobilit se 
podává na 24 měsíců.

Zde je krátká informace k délce a finanční podpoře akademické a 
studentské mobility:

     Akademická mobilita

 *  vyučující mohou vyjet na výukový pobyt či na stáž
 *  minimální délka pobytu je 5 dní, plus se mohou vyčerpat 2 cestovní dny
 * při výukovém pobytu je povinnost odučit 8hodin za týden
 *  vyjíždějící pedagogové z ČR: cca 160 EUR/den + příspěvek na
  dopravu odstupňovaný dle vzdálenosti místa pobytu
 * přijíždějící pedagogové do ČR: cca 140 EUR/den + příspěvek na
  dopravu odstupňovaný dle vzdálenosti místa pobytu


    Studentská mobilita

 *  studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia mohou
  vyjet na období 3 až 12 měsíců
 * studijní povinnosti jsou stejné jako u evropských pobytů
 *  vyjíždějící studenti z ČR mají stipendium cca 650 EUR/měsíc +
  příspěvek na dopravu odstupňovaný dle vzdálenosti místa pobytu
 *  přijíždějící studenti do ČR mají stipendium cca 800 EUR/měsíc +
  příspěvek na dopravu odstupňovaný dle vzdálenosti místa pobytu

Prosím informujte nás v případě, že budete žádat o zapojení do této 
aktivity.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:
akademická mobilita: Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
studentská mobilita: Kristýna Kysilková kysilkova na dekanat.mff.cuni.cz

S pozdravem a přáním pěkného víkendu,
Marie Zedníková

-- 
Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2


-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	Výzva 2019 v aktivitě Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+
Datum: 	Fri, 19 Oct 2018 14:05:18 +0200
Od: 	Marie Zedníková<zednikova na dekanat.mff.cuni.cz>
Společnost: 	MFF UK
Komu: 	ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz
Diskusní skupina: 	ovzs
Reference: 	<EE68D59B-E963-40AF-A699-21AC690F8FA5 na ruk.cuni.cz>
  

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o blízkém zveřejnění Výzvy Erasmus+: 
Mezinárodní kreditová mobilita pro rok 2019.

V zájmu zajištění přehledu o projektech mobilit, které budou fakulty 
Univerzity Karlovy a jejich součásti předkládat v této výzvě, a také 
kontaktních a dalších informací potřebných pro přípravu projektové 
žádosti, připravil pan dr Senderák následující dotazník: 
https://goo.gl/forms/3URyJjRdfRG70gk93.

Věnujte prosím pozornost avizovaným *změnám ve Výzvě 2019* ve druhé 
části úvodního textu dotazníku. Seznam *způsobilých partnerských zemí 
programu Erasmus+* a další průběžně aktualizované informace k Výzvě 2019 
naleznete na tomto odkazu: 
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilita-mezi-programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2019/.

Prosíme, aby dotazník vyplnili *předkladatelé projektu či kontaktní 
osoby* na katedře/institutu/pracovišti, a to nejpozději do *6. 11. 2018*.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že se v *pátek 9. 11. 2018, od 13:00 
*(do cca 15:00) v *Zelené posluchárně* FF UK (místnost č. 141 na adrese 
Celetná 20) bude konat informační setkání k této aktivitě Erasmus+, 
přípravě dílčích projektů mobilit s institucemi v partnerských zemích a 
jednotné žádosti univerzity. Na setkání jste srdečně zváni.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20181116/75e58693/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l