Vyhlášení třetí veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC19)

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Listopad 5 10:38:03 CET 2018


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že MŠMT vyhlásilo třetí veřejnou 
soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu *INTER-COST (LTC19)*. 
Veškeré informace k soutěži naleznete na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-treti-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové
schránky poskytovatele vidaawt a to do 17.12.2018 do půlnoci.

Interní termín je stanoven na *10.12.2018. *

Návrhy projektů prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu: 
granty na dekanat.mff.cuni.cz a rovněž v tištěné podobě na Oddělení pro 
vědu a zahraniční styky. K podání návrhu je nutný souhlas vedoucího 
katedry a sekčního proděkana (nejlépe vyjádřený jejich podpisem na kopii 
titulní stránky návrhu).

Formulář čestného prohlášení a Plnou moc pro děkana k podpisu návrhu 
projektu zajistí OVZS.

Anděla Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20181105/e15aa814/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l