Nominace kandidátů UK na členy Odborného orgánu hodnotitelů - RVVI

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Listopad 6 14:52:21 CET 2018


Vážení,

dovolujeme si vás informovat o výzvě Rady pro výzkum, vývoj a inovace k 
nominacím kandidátů UK na členy Odborného orgánu hodnotitelů - více 
informací na:
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=854394

Vysvětlení dané věci: OOH je sborem vzdálených recenzentů, kteří budou 
hodnotit vybrané výsledky v rámci modulu M1 Metodiky 17+.
Komise pro hodnocení vědy ve stávajícím seznamu hodnotitelů našla celou 
řadu  málo kvalifikovaných hodnotitelů, které byly v minulosti 
výzkumnými organizacemi navrženy a ráda by získala kvalitnější 
hodnotitele, ideálně zahraniční.
RVVI bude potřebovat mnoho desítek velmi kvalifikovaných recenzentů, 
schopných posoudit vybrané výsledky našich výzkumných organizací. 
Prosím, nominujte zejména kolegy s velmi dobrou publikační historií: 
jejich úroveň je zcela kritická pro úspěch hodnocení M17+.
Některé nominované může RUK využít i pro  vnitřní hodnocení UK.
Dle informace RUK je žádoucí v maximální míře nominovat zejména 
zahraniční experty (zvláště se znalostí anglického jazyka).

Podle statutu OOH musí nominace zaslat Radě vlády statutární orgán, tj. 
rektorát.

Své nominace proto prosím zasílejte OVZS na přiloženém formuláři xls. na 
email: ovzs na dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do 20.11. 2018.

V příloze rovněž přikládáme číselník oborů Frascati - M17 pro vybrání do 
kolonky "Oborová skupina/FORD/Detailed FORD".

Následně hromadně zašleme nominace RUK.

S poděkováním za spolupráci a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MFF_navrhy kandidatu OOH.xls
Type: application/vnd.ms-excel
Size: 36864 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20181106/7507d566/attachment-0001.xls>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Ciselnik_oboru_Frascati_M17_RVVI.pdf
Type: application/pdf
Size: 271016 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20181106/7507d566/attachment-0001.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l