<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení, <br>
    <br>
    dovolujeme si Vás informovat o tom, že MŠMT vyhlásilo třetí veřejnou
    soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu <b>INTER-COST
      (LTC19)</b>. Veškeré informace k soutěži naleznete na stránkách
    MŠMT: <br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-treti-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a">http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-treti-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a</a><br>
    <br>
    Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu
    prostřednictvím datové<br>
    schránky poskytovatele vidaawt a to do 17.12.2018 do půlnoci. <br>
    <br>
    Interní termín je stanoven na <b>10.12.2018. </b><br>
    <br>
    Návrhy projektů prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu:
    <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:granty@dekanat.mff.cuni.cz">granty@dekanat.mff.cuni.cz</a> a rovněž v tištěné podobě na Oddělení pro
    vědu a zahraniční styky. K podání návrhu je nutný souhlas vedoucího
    katedry a sekčního proděkana (nejlépe vyjádřený jejich podpisem na
    kopii titulní stránky návrhu). <br>
    <br>
    Formulář čestného prohlášení a Plnou moc pro děkana k podpisu návrhu
    projektu zajistí OVZS. <br>
    <br>
    Anděla Michálková<br>
    <pre>-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

</pre>
  </body>
</html>