Zápis předmětů pro ak. rok 2013/2014

Dana Macharova machar na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Srpen 28 09:53:26 CEST 2013


Vážení posluchači,
chceme vás informovat o změnách pravidel při zápisu předmětů na MFF UK, 
které se uplatní od počátku akademického roku 2013/14. Dosud zápis do 
rozvrhu nebyl povinný, i když se vám v SISu nabízel a většina studentů 
se na konkrétní paralelky a na skupiny cvičení běžně zapisovala. Někteří 
vyučující již nyní zápis na svoje cvičení vyžadovali.
Od akademického roku 2013/14 bude pro studenty u všech zapisovaných 
předmětů zápis do rozvrhu povinný, tj. při zápisu předmětu si budete 
muset vybrat konkrétní paralelku přednášky a skupinu cvičení, na kterou 
se zapíšete. V období určeném pro zápis ovšem můžete svoji volbu 
případně ještě změnit. Zápis do rozvrhu bude probíhat podle stejného 
harmonogramu, jako zápis předmětů.
Již letos byl zaveden dvoufázový zápis a bude tak pokračovat i nadále. V 
první fázi zápisu se budete moci zapisovat pouze na ty paralelky a 
cvičení, které jsou pro vás primárně určené (stanovením oboru, ročníku, 
kroužku v prvním ročníku), případně na ty, na něž zápis není takto 
omezen. Ve druhé fázi se mohou zapsat i všichni ostatní až do naplnění 
kapacity paralelky či cvičení. První fáze zápisu bude začínat dva týdny 
před začátkem semestru, tj. začne ve stejném okamžiku, kdy bude 
zveřejněn předběžný rozvrh. Přechod z první na druhou fázi zápisu 
proběhne týden po začátku semestru.
S případnými dotazy a připomínkami týkajícími se pravidel zápisu se 
můžete obracet na adresu sis-adm na karlov.mff.cuni.cz
Věříme, že tyto změny učiní zápis předmětů pro všechny přehlednějším a 
že je přijmete s pochopením.

doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. - prodekan pro koncepci studia
doc. RNDr. Frantisek Chmelik, CSc. - prodekan pro studijni zalezitosti-- 
JUDr. Dana Macharova
vedouci studijniho oddeleni
tel.:221 911 254,fax:221 911 426
Další informace o konferenci stud-l