Cena Wernera von Siemense 2013

Editor webu www na mff.cuni.cz
Středa Srpen 21 13:46:58 CEST 2013


Vážený pane rektore,

   společnost Siemens, s.r.o. vyhlásila, pod záštitou Ministerstva
   školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu,
   již šestnáctý ročník soutěže "Cena Wernera von Siemense". I v
   letošním roce proběhne soutěž ve své nové, rozšířené podobě
   zahrnující kromě studentských také vědecké a pedagogickou cenu.
   V letošním roce se tedy bude Cena udělovat v následujících kategoriích:
   1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (1x odměna 300 000,-
   Kč - jednotlivec/výzkumný tým)
   2. Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace (1x odměna 300 000,- Kč -
   jednotlivec/výzkumný tým)
   3. Nejlepší pedagogický pracovník (1x odměna 100 000,- Kč)
   4. Nejlepší diplomová práce (1. místo - 2x 30 000,- Kč; 2. místo -
   2x 25 000,- Kč; 3. místo - 2x 20 000,- Kč vždy pro studenta a jeho
   vedoucího práce)
   5. Nejlepší disertační práce (1. místo - 2x 30 000,- Kč; 2. místo -
   2x 25 000,- Kč; 3. místo - 2x 20 000,- Kč vždy pro doktoranda a jeho
   vedoucího práce)
   6. Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá ve spolupráci se
   Siemens (1. místo - 2x 30 000,- Kč; 2. místo - 2x 25 000,- Kč; 3.
   místo - 2x 20 000,- Kč vždy pro studenta/doktoranda a jeho vedoucího
   práce)

   Jsem přesvědčen, že na pracovištích Vaší university vznikla řada
   prací, které by si ocenění zasloužily. Prosím Vás proto o zvážení,
   které z prací Vašich úspěšných studentů, absolventů či kolegů
   doporučíte k přihlášení do soutěže.

   Podmínky soutěže a přihlášky naleznete na internetové adrese
   www.siemens.cz/cenasiemens<http://www.siemens.cz/cenasiemens>.
   Uzávěrka soutěže je 30. září 2013 pro kategorie 1.-3. a 31. října
   2013 pro kategorie 4.-6. V případě dotazů se, prosím, obracejte na mne.
   Předem Vám děkuji za spolupráci, přeji Vašim kolegům mnoho úspěchů a
   již nyní se těším na společné setkání při slavnostním vyhlášení
   Ceny, které se uskuteční v Betlémské kapli dne 6. února 2014.
   Jiří Niederle
   Koordinátor soutěže Cena Wernera von Siemense

   Siemens, s.r.o.
   Communications (CC)
   Siemensova 1
   155 00 Praha 13, Česká republika

   Mobil: +420 731 608 347
   mailto:jiri.niederle na siemens.com
   http://www.siemens.cz/cenasiemens
Další informace o konferenci stud-l