Nabídka měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky na partnerských univerzitách v Německu v roce 2023/One-month scholarships offer for PhD students and academics for stays at partner German universities in 2023

Pavlína Tejcová pavlina.tejcova na matfyz.cuni.cz
Čtvrtek Listopad 10 12:45:07 CET 2022


Vážení,

dovolujeme si Vám předat nabídku měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky v rámci meziuniverzitní spolupráce s Německem pro rok 2023. Zájemci z řad akademiků odevzdají požadované, níže uvedené dokumenty na OVZS nejpozději do 5. prosince 2022. Doktorandi nahrají veškeré dokumenty přes online aplikaci v rámci Webových aplikací UK (https://is.cuni.cz/webapps/), též to 5. prosince 2022.

Jedná se stipendijní pobyty na těchto univerzitách (počty platí pro celé UK):
Universität zu Köln

 *  2-3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky, doktorandi - 1 200,- EUR měsíčně, akademici - 1 840,- EUR měsíčně
Universität Hamburg

 *  10-14 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy nebo akademiky, doktorandi - 1 200,- EUR měsíčně, akademici - 1 600,- EUR měsíčně
Universität Heidelberg

 *  1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy - 1 200,- EUR měsíčně

Požadované přílohy:
a) Academic Visitor Application (v příloze)
b) strukturovaný životopis (jen u doktorandů)
c) předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků zvací dopis)
d) podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)
e) Studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)

S přáním příjemného odpoledne,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dear All,

let us inform you about an offer of several month-long scholarships stays for PhD students and academics within the framework of inter-university cooperation with Germany in 2023. Academics interested shall hand over all the required documents (see below) to the Research and International Affairs Department (OVZS) till December 5, 2022. PhD students should apply via Charles University portal (https://is.cuni.cz/webapps/?lang=en) - “Inter-University Agreements”. Login is the same as for CAS as well as the deadline December 5, 2022.

Universities included are:
Universität zu Köln

 *  2 or 3 one-month-long scholarships for PhD students or academics, PhD students - 1 200,- EUR/month, academics - 1 840,- EUR/month
Universität Hamburg

 *  10 - 14 one-month scholarships for PhD students or academics, PhD students - 1 200,- EUR/month, academics - 1 600,- EUR/month
Universität Heidelberg

 *  1 one-month scholarship for PhD students - 1 200,- EUR/month

Required documents:
a) Academic Visitor Application (see the attachment)
b) Structured Curriculum Vitae (required only from PhD students)
c) Preliminary promise of admission by a teacher from a partner university (invitation letter for academics)
d) Detailed description of the study plan in German or English (required only from PhD students)
e) Average of study results from previous studies (required only from PhD students)

Best regards,


Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221110/7891d30a/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Academic Visitor Application.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 1395529 bytes
Desc: Academic Visitor Application.docx
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221110/7891d30a/attachment-0001.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l