VŘ na zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ pro 1. kvartál roku 2023/Erasmus+ Programme Staff Mobility Call for Applications for Q1 of 2023

Pavlína Tejcová pavlina.tejcova na matfyz.cuni.cz
Pondělí Říjen 31 14:22:14 CET 2022


Vážení,

dovolujeme si vás informovat o výběrovém řízení na zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ pro první kvartál roku 2022 (leden - březen 2023, datum zahájení výjezdu od 1. 1. do 31. 3. 2022 nejpozději)
Přihlašování probíhá prostřednictvím aplikace IS Věda (PAS - projekty a soutěže/ZERA) - od 1. listopadu (06:00) do 30. listopadu (15:00) - https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword
Do aplikace se přihlaste svým přihlašovacím jménem a heslem svého CASového účtu. Pro účely výběrového řízení je povinnou přílohou žádosti předběžně vyplněný Mobility Agreement (pro účely VŘ je dostačující bez podpisů, vložte jej prosím do příloh, jeho vzor najdete v aplikaci). V aplikaci naleznete i obecná pravidla mobilit a další podpůrné informace včetně odkazu na Opatření rektora č. 6/2022 (Pravidla a prováděcí metodika zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+). K dispozici je též manuál, přímo na hlavní nástěnce po přihlášení do modulu PAS
Dovolujeme si upozornit, že výjezdy v daném období je možné uskutečnit jen v případě, že se prostřednictvím aplikace přihlásíte a následně úspěšně projdete fakultním výběrovým řízením
Jedná se o tyto typy výjezdů:

 *  Výukový pobyt (STA) - jen akademičtí pracovníci (vyžaduje existenci inter-institucionální smlouvy mezi naším a zahr. pracovištěm, která dovoluje STA)
 *  Školení zaměstnanců (STT) - akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci
Bližší informace k zaměstnanecké mobilitě naleznete zde: https://cuni.cz/UK-232.html
Dovolujeme si upozornit i na nabídku "staff weeks" pro zaměstnance na adrese http://staffmobility.eu/staff-week-search a na platformu pro STA a STT mobilitu akademiků - Erasmus+ Teaching Mobility Platform na adrese https://teachingmobility.eu (Log in - Log in with MyAcademicID - zvolte Charles University).
S přáním příjemného dne,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dear all,

let us inform you about an Erasmus+ Programme Staff Mobility Call for Applications for Q1 of 2023 (January - March 2023, for mobilities beginning from January 1 till March 31, 2023 as the latest)Applications open from November 1 (06:00) till November 30 (15:00) via IS Věda Application Portal - https://is.cuni.cz/veda/portal/dashboardUse your CAS login data and then choose "PAS (Projects and Tenders)". Select in "MENU" "Project proposals" - "New Proposal" - ZERA. For the purposes of the Faculty selection procedure a pre-filled Mobility Agreement is required to be loaded into Application Portal (not yet required to be signed). Its sample version is to be found there, as well as general mobility rules and more detailed information including a link to the Rector´s Directive no. 6/2022 concerning rules and implementation methodology of Erasmus+ staff mobility (only in Czech). A manual is available as well - right at the notice board after logging into the PAS module (unfortunately, only in Czech as well)Let us remind you that staff mobilities within Erasmus+ programme in the above defined period can be realized only if you apply via this Call and subsequently succeed in the Faculty selection procedureThere are two types of mobilities: *  Staff Mobility for Teaching (STA) - for academics only (an inter-institutional agreement between our and foreign department/institute must exist that allows STA)
 *  Staff Mobility for Training (STT) - for academics and other staff

More detailed information concerning Erasmus+ Staff Mobility are to be found at https://cuni.cz/UK-232.html (in Czech only).See also http://staffmobility.eu/staff-week-search for staff week offers and Erasmus+ Teaching Mobility Platform at https://teachingmobility.eu for teaching and training opportunities for academic staff (Log in - Log in with MyAcademicID - choose Charles University).Best regards,


Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221031/b4507fc7/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l