Podpora internacionalizace na UK (POINT) - otevření aplikace pro kolo 2022-2 od 1.-30.11.2022/POINT Autumn Call 2022-2 (1.-30.11.2022) - Support for the Internationalization at Charles University

Pavlína Tejcová pavlina.tejcova na matfyz.cuni.cz
Pondělí Říjen 31 11:44:45 CET 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 1. listopadu bude otevřena aplikace pro vkládání žádostí do jarního kola soutěže Podpora internacionalizace na UK (POINT). Ukončení vkládání žádostí je nastaveno na 30. 11. 2022 (23.59). Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace informačního systému IS Věda - modul PAS (projekty a soutěže) na adrese: https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword. Do aplikace se žadatel přihlásí svým přihlašovacím jménem a heslem svého CASového účtu. Naleznete zde i odkaz na manuály a při zakládání nových žádostí též pokyny k jednotlivým soutěžním kategoriím včetně požadovaných příloh.
O finanční podporu se můžete ucházet v následujících kategoriích:

 *  POINT/Ai/2022-2 Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé pobyty: max. 3 týdny
 *  POINT/Aii/2022-2 Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce: výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.) či krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
 *  POINT/Bi/2022-2 Podpora organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí nehospodářské podoby: zájemci ať prosím kontaktují OVZS předem, nejpozději do 15. 11. 2022, a to s ohledem na požadavek nehospodářské povahy akcí. Interní termín k zaslání vygenerované žádosti, včetně požadovaných příloh, odsouhlasené ved. prac. a sekčním proděkanem (formou připodepsání či vyjádřením souhlasu prostřednictvím emailu) je pak na OVZS nastaven na 25. 11. 2022.
Věnujte zvýšenou pozornost Metodickým pokynům k programu Podpora internacionalizace UK platné od podzimního kola 2022-2, které naleznete v příloze. Podrobnější informace k programu POINT jsou k dispozici na univerzitních stránkách na adrese: https://cuni.cz/UK-9030.html a v Opatření rektora č. 10/2020, které naleznete na adrese: https://cuni.cz/UK-10356.html<https://cuni.cz/UK-9301.html>.

S přáním příjemného dne,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dear All,

let us inform you about a Autumn Call 2022 of the POINT programme (Support for the Internationalization at Charles University). The proposals are to be handed in from November 1 till November 30, 2022 (23.59) as the latest via IS Věda Application Portal - https://is.cuni.cz/veda/portal/dashboard. Use your CAS login data, then choose "Enter the PAS (projects and tenders)" - in "MENU" - "Project Proposals" - "New Proposal". Basic instructions including required attachments are to be found there.

POINT support is provided in the following categories:

 *  POINT/Ai/2022-2 Supporting student mobility abroad - short-term stays: maximum duration of three weeks
 *  POINT/Aii/2022-2 Supporting international activities - short-term actions: trips for academic staff members and student representatives of the faculty for actions within the international university networks (such as Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum, etc.) or short-term trips of academic staff members for preparing international projects
 *  POINT/Bi/2022-2 Support for the organization of international summer schools of a non-economic nature: Those interested please contact OVZS (Research and International Affairs Department in advance, no later than November 15, 2022 due to the non-economic nature of the events. All required documents (an exported version of the proposal together with attachments) are then to be handed over to OVZS by November 25, 2022. A consent of the Head of your Department and Section Vice-Dean with the proposal is also required (his/her signature on the exported printed version of the proposal or via email)

Basic information about the programme are to be found at the following address: https://cuni.cz/UKEN-924.html. See also the Rector´s Measure no. 10/2020 for more details (https://cuni.cz/UKEN-888.html)
Best regards,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221031/c5eb8f21/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: POINT metod pokyny 2022-2.pdf
Type: application/pdf
Size: 173835 bytes
Desc: POINT metod pokyny 2022-2.pdf
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221031/c5eb8f21/attachment-0001.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l