Výzva k podávání návrhů projektů financovaných v rámci Joint Seed Funding 2022 - University of St Andrews/Call for Proposals - Joint Seed Funding 2022 - University of St Andrews

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 30 15:09:40 CEST 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení *společné výzvy k podávání 
návrhů projektů* financovaných v rámci *Joint Seed Funding *2022 se 
strategickým partnerem UK, *University of St Andrews,* Velká Británie.
Joint Seed Funding má za cíl iniciovat novou spolupráci mezi 
univerzitami.  Podrobnější informace naleznete níže a na adrese: 
https://csp.cuni.cz/CSP-56.html (včetně přihlášky)

Možné typy aktivit:

	

výzkumné workshopy, krátkodobé výzkumné pobyty, mobilita za účelem 
přípravy společných výzkumných projektů nebo vzdělávacích programů

Složení týmu:

	

hlavní řešitelé: akademičtí pracovníci na plný nebo částečný úvazek s 
pracovní smlouvou minimálně do konce projektu

Finanční dotace:

	

max. 5 000 liber (cca 6 000 EUR) na projekt

Termín a místo pro
podání přihlášek:

	

*5. května 2022, *formou emailu na následující adresy: 
**jaromir.soukup na ruk.cuni.cz <mailto:jaromir.soukup na ruk.cuni.cz>a 
partnerships na st-andrews.ac.uk <mailto:partnerships na st-andrews.ac.uk>, 
prosíme o zahrnutí OVZS do kopie (ovzs na dekanat.mff.cuni.cz)


S přáním příjemného dne,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear All,

let us inform you about a *Call for Proposals* for *Joint Seed Funding 
*2022 with the*University of St Andrews*, United Kingdom,  a strategic 
partner of Charles University. Joint Seed Funding aims to support the 
first steps of cooperation and is not meant as complete project funding. 
See below and the following webpage for more details: 
https://csp.cuni.cz/CSPEN-5.html?news=15151&locale=en (including 
Application Form)

Possible formats for cooperation:

	

intensive research workshops, pedagogical workshops, short term research 
stays, mobility for the preparation of joint research or education proposals

Team:

	

PIs - full time or part-time academic staff with a contract of 
employment until at least the end of project

Financing:

	

up to 5,000 GBP (approx. 6,000 EUR) per project

Deadline for proposals:

	

*May 5, 2022, *to be submitted by email to both 
jaromir.soukup na ruk.cuni.cz <mailto:jaromir.soukup na ruk.cuni.cz>and 
partnerships na st-andrews.ac.uk <mailto:partnerships na st-andrews.ac.uk>, 
please include Research and International Affairs Department in the copy 
(ovzs na dekanat.mff.cuni.cz) **


Best regards,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220330/fe574221/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l