<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení,<br>
    <div class="moz-forward-container"> <br>
      dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení <b>společné výzvy k
        podávání návrhů projektů</b> financovaných v rámci <b>Joint
        Seed Funding </b>2022 se strategickým partnerem UK, <b>University
        of St Andrews,</b> Velká Británie. <br>
      Joint Seed Funding má za cíl iniciovat novou spolupráci mezi
      univerzitami.  Podrobnější informace naleznete níže a na adrese: <a
        moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
        href="https://csp.cuni.cz/CSP-56.html">https://csp.cuni.cz/CSP-56.html</a>
      (včetně přihlášky)<br>
      <br>
      <div class="moz-text-html" lang="x-unicode">
        <table class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;
          border: medium none;" border="1" cellpadding="0"
          cellspacing="0" height="196" width="651">
          <tbody>
            <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes">
              <td style="width:133.0pt;border-top:solid #A6A6A6 1.0pt;
                border-left:none;border-bottom:solid #A6A6A6
                1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid
                #A6A6A6 .5pt;mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
                padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="177">
                <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                    style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Možné

                    typy aktivit:<o:p></o:p></span></p>
              </td>
              <td style="width:331.45pt;border-top:solid #A6A6A6 1.0pt;
                border-left:none;border-bottom:solid #A6A6A6
                1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid
                #A6A6A6 .5pt;mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
                padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="442">
                <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                    style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">výzkumné

                    workshopy, krátkodobé výzkumné pobyty, mobilita za
                    účelem přípravy společných výzkumných projektů nebo
                    vzdělávacích programů<o:p></o:p></span></p>
              </td>
            </tr>
            <tr style="mso-yfti-irow:1">
              <td style="width:133.0pt;border:none;border-bottom:solid
                #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
                .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
                mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm
                5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="177">
                <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                    style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Složení
                    týmu:<o:p></o:p></span></p>
              </td>
              <td style="width:331.45pt;border:none;border-bottom:solid
                #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
                .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
                mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm
                5.4pt 0cm 5.4pt" width="442">
                <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                    style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">hlavní

                    řešitelé: akademičtí pracovníci na plný nebo
                    částečný úvazek s pracovní smlouvou minimálně do
                    konce projektu<br>
                    <o:p></o:p></span></p>
              </td>
            </tr>
            <tr style="mso-yfti-irow:2">
              <td style="width:133.0pt;border:none;border-bottom:solid
                #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
                .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
                mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm
                5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="177">
                <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                    style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Finanční
                    dotace:<o:p></o:p></span></p>
              </td>
              <td style="width:331.45pt;border:none;border-bottom:solid
                #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
                .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
                mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm
                5.4pt 0cm 5.4pt" width="442">
                <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                    style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">max.

                    5 000 liber (cca 6 000 EUR) na projekt  <o:p></o:p></span></p>
              </td>
            </tr>
            <tr style="mso-yfti-irow:3">
              <td style="width:133.0pt;border:none;border-bottom:solid
                #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
                .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
                mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm
                5.4pt 0cm 5.4pt" width="177">
                <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                    style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Termín                    a místo pro <br>
                    podání přihlášek:<o:p></o:p></span></p>
              </td>
              <td style="width:331.45pt;border:none;border-bottom:solid
                #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
                .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
                mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm
                5.4pt 0cm 5.4pt" width="442">
                <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><b
                    style="mso-bidi-font-weight: normal"><span
                      style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;
                      mso-bidi-font-family:Arial">5. května 2022, </span></b><span
                    style="mso-bidi-font-weight: normal"><span
                      style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;
                      mso-bidi-font-family:Arial">formou emailu na
                      následující adresy: </span></span><b
                    style="mso-bidi-font-weight: normal"><span
                      style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;
                      mso-bidi-font-family:Arial"> </span></b><small><a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:jaromir.soukup@ruk.cuni.cz"><span
                        style="mso-ansi-language: EN-GB" lang="EN-GB">jaromir.soukup@ruk.cuni.cz</span></a><span
                      style="mso-ansi-language: EN-GB" lang="EN-GB"> a </span><a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:partnerships@st-andrews.ac.uk"><span
                        style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB">partnerships@st-andrews.ac.uk</span></a></small><span
                    style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB"><small>,
                      prosíme o zahrnutí OVZS do kopie (<a
                        moz-do-not-send="true"
                        class="moz-txt-link-abbreviated"
                        href="mailto:ovzs@dekanat.mff.cuni.cz">ovzs@dekanat.mff.cuni.cz</a>)</small><o:p></o:p></span>
                  <span style="mso-bidi-font-weight: normal"><span
                      style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;
                      mso-bidi-font-family:Arial"></span></span></p>
              </td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
      <br>
      S přáním příjemného dne,<br>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>
      <br>
      Dear All,<br>
      <br>
      let us inform you about a <b>Call for Proposals</b> for <b>Joint
        Seed Funding </b>2022 with the<b> University of St Andrews</b>,
      United Kingdom,  a strategic partner of Charles University. Joint
      Seed Funding aims to support the first steps of cooperation and is
      not meant as complete project funding. See below and the following
      webpage for more details: <a moz-do-not-send="true"
        class="moz-txt-link-freetext"
        href="https://csp.cuni.cz/CSPEN-5.html?news=15151&locale=en">https://csp.cuni.cz/CSPEN-5.html?news=15151&locale=en</a>
      (including Application Form)<span
        style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;
mso-fareast-font-family:"Times        New Roman";mso-bidi-font-family:Arial;
mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:CS;mso-bidi-language:AR-SA"><br
style="mso-special-character:line-break;page-break-before:always"
          clear="all">
      </span>
      <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span
          style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;          mso-bidi-font-family:Arial"><o:p> </o:p></span></p>
      <table class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;
        border: medium none;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
        height="228" width="680">
        <tbody>
          <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes">
            <td style="width:133.0pt;border-top:solid #A6A6A6 1.0pt;
              border-left:none;border-bottom:solid #A6A6A6
              1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt; padding:0cm
              5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="177">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Possible

                  formats for cooperation:<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="width:331.45pt;border-top:solid #A6A6A6 1.0pt;
              border-left:none;border-bottom:solid #A6A6A6
              1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt; padding:0cm
              5.4pt 0cm 5.4pt" width="442">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">intensive

                  research workshops, pedagogical workshops, short term
                  research stays, mobility for the preparation of joint
                  research or education proposals<o:p></o:p></span></p>
            </td>
          </tr>
          <tr style="mso-yfti-irow:1">
            <td style="width:133.0pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" valign="top" width="177">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Team:<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="width:331.45pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" width="442">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">PIs

                  - full time or part-time academic staff with a
                  contract of employment until at least the end of
                  project<br>
                  <o:p></o:p></span></p>
            </td>
          </tr>
          <tr style="mso-yfti-irow:2">
            <td style="width:133.0pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" valign="top" width="177">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Financing:<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="width:331.45pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" width="442">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">up

                  to 5,000 GBP (approx. 6,000 EUR) per project  <o:p></o:p></span></p>
            </td>
          </tr>
          <tr style="mso-yfti-irow:3">
            <td style="width:133.0pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" width="177">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span
                  style="font-size:11.5pt;
line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;mso-bidi-font-family:Arial">Deadline

                  for proposals:<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="width:331.45pt;border:none;border-bottom:solid
              #A6A6A6 1.0pt; mso-border-top-alt:solid #A6A6A6
              .5pt;mso-border-top-alt:solid #A6A6A6 .5pt;
              mso-border-bottom-alt:solid #A6A6A6 .5pt;padding:0cm 5.4pt
              0cm 5.4pt" width="442">
              <p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><b
                  style="mso-bidi-font-weight: normal"><span
                    style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;
                    mso-bidi-font-family:Arial">May 5, 2022, </span></b><span
                  style="mso-bidi-font-weight: normal"><span
                    style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;
                    mso-bidi-font-family:Arial">to be submitted by email
                    to both </span></span><span
                  style="mso-bidi-font-weight: normal"><span
                    style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;
                    mso-bidi-font-family:Arial"><a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:jaromir.soukup@ruk.cuni.cz"><span
                        style="mso-ansi-language: EN-GB" lang="EN-GB">jaromir.soukup@ruk.cuni.cz</span></a><span
                      style="mso-ansi-language: EN-GB" lang="EN-GB"> and
                    </span><a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:partnerships@st-andrews.ac.uk"><span
                        style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB">partnerships@st-andrews.ac.uk</span></a><span
                      style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB"> <span
                        style="mso-spacerun:yes">, please include
                        Research and International Affairs Department in
                        the copy (<a moz-do-not-send="true"
                          class="moz-txt-link-abbreviated"
                          href="mailto:ovzs@dekanat.mff.cuni.cz">ovzs@dekanat.mff.cuni.cz</a>)
                      </span></span></span></span><b
                  style="mso-bidi-font-weight: normal"><span
                    style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;
                    mso-bidi-font-family:Arial"><span
                      style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB"></span></span></b><span
                  style="mso-bidi-font-weight: normal"><span
                    style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;
                    mso-bidi-font-family:Arial"></span></span></p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
        <span
        style="font-size:11.5pt;line-height:115%;font-family:"Cambria",serif;        mso-bidi-font-family:Arial"><o:p></o:p></span><br>
      <span style="mso-ansi-language:EN-GB" lang="EN-GB">Best regards,</span><br>
      <br>
      <pre class="moz-signature" cols="72">Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics 
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222


</pre>
      <br>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>