Stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) na jazykové a odborné kurzy v Bavorsku, 2022

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Únor 9 10:59:07 CET 2022


Vážení,

dovolujeme si Vám předat k přímému využití nabídku *stipendií na 
jazykové a odborné kurzy (letní a zimní školy) v Bavorsku v roce 2022*. 
Nabídka je určena studentům, vyučujícím a vědcům veřejných vysokých škol 
z ČR. *Deadline* nastavený Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou 
(BTHA)** 
<https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f11352f820f1cfd08fd7&id=d7f8c679e7&e=ddea4bb917> 
je *31. března 2022*. Podrobnější informace naleznete zde: 
https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-a-letni-skoly-v-bavorsku

S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220209/599337e3/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l