Výzva CENTRAL Workshops 2022

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Leden 26 14:43:34 CET 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení společné výzvy pětičlenného 
strategického uskupení CENTRAL (UK, Humboldtova univerzita, Vídeňská 
univerzita, Varšavská univerzita a Univerzita Loránda Eötvöse) - 
*CENTRAL Workshops 2022*. Jedná se o nabídku workshopů mladých vědeckých 
skupin s minimální účastí tří členských univerzit. Cílem je podpořit 
stávající spolupráci, iniciovat nové společné projekty a zapojit mladé 
výzkumníky.

Podrobnější informace naleznete níže a na adrese: 
https://csp.cuni.cz/CSP-42.html, kde je k dispozici i přihláška.

Typ aktivity:

	

max. 2 workshopy (dvou až třídenní)  pro týmy z min. tří členských univerzit

Složení týmu:

	

2 - 4 účastníci
vedoucí týmu: *senior* *researcher* (min. post-doktorand s pětiletou 
zkušeností) a *min. 1 PhD student*

Finanční dotace:

	

Cestovné a pobytové náklady hradí vysílající univerzita, catering a 
pronájem prostor přijímající univerzita

Termín a místo pro
podání přihlášek:

	

*17. března 2022 (23:59 CET) *- v el. podobě na email
*central-network na univie.ac.at*,**prosíme o zahrnutí OVZS a kontaktních 
osob níže do kopie. Souhlasné stanovisko vedoucího pracoviště a sekčního 
proděkana je dostačující formou emailu

Kontaktní osoba na RUK:

	

Barbora.Bednarikova na ruk.cuni.cz, Jaromir.Soukup na ruk.cuni.cz


S přáním příjemného dne,


Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220126/63f17770/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l