Nová strategie financování společných projektů se svými partnery - Curyšská univerzita

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Leden 14 13:13:47 CET 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že *Univerzita v Curychu* (UZH), 
strategický partner UK, aktuálně vyhlásila *novou strategii financování 
společných projektů se svými partnery.* Program financování je otevřen 
společným iniciativám se všemi partnerskými univerzitami UZH. *Deadline* 
je švýcarskou stranou nastaven na *28.2.2022*.Vice informací naleznete 
zde: https://csp.cuni.cz/CSP-5.html?news=14428&locale=cz 
<https://csp.cuni.cz/CSP-5.html?news=14428&locale=cz>. RUK upozorňuje na 
možnost propojení s Výzvou FSP 2022 (https://csp.cuni.cz/CSP-41.html), 
kde je fakultní interní deadline nastaven na 24.1.2022 (v případě zájmu 
o jejich propojení nás prosím kontaktujte).

S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220114/0cd2c029/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l