Výzva 2022 Erasmus+ Kreditová mobilita (KA171)

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Leden 14 09:50:19 CET 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o *Výzvě 2022 Erasmus+ Mezinárodní 
kreditové mobility* (KA171) na projekty mobilit s třetími zeměmi 
nepřidruženými k Erasmus+ programu v rámci 12 regionů. Podrobnou 
prezentaci k výzvě naleznete zde: 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=2b9363d9-ad36-4a25-9ba3-37958ace151c 
a další informace též na stránkách DZS (https://www.dzs.cz/media/2984). 
Metodické pokyny k přípravě projektu jsou součástí přílohy. RUK pak za 
celou UK podává jednotnou institucionální žádost.
*Interní deadline* pro zaslání kompletního návrhu projektu vypracovaného 
dle metodických pokynů (viz příloha) je na OVZS nastaven na *11.2.2022*, 
a to včetně souhlasných stanovisek ved. pracoviště a sekčního proděkana 
(dostačující je formou emailu).

S přáním příjemného dne,

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220114/9687220e/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Metodicke pokyny k vytvoreni projektu ICM Vyzva 2022.pdf
Type: application/pdf
Size: 167427 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220114/9687220e/attachment-0001.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l