Výzva Fondu pro podporu strategických partnerství UK pro rok 2022 + Výzka uskupení CENTRAL pro rok 2022 (CENTRAL Annual Theme)

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Prosinec 7 16:16:19 CET 2021


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzvy*Fondu pro podporu 
strategických partnerství k podávání návrhů projektů pro rok 2022. 
*Podporovány jsou *aktivity se strategickými (max. 150 000,- Kč/projekt) 
a klíčovými partnery (max. 60 000,- Kč/projekt)*, ke kterým nově přibyla 
Universidad de Chile. Podrobnější informace k aktuální výzvě včetně 
přehledu strategických a klíčových partnerů a formulář návrhu projektu 
naleznete v příloze. Výzva se netýká aktivit v rámci schématu Joint Seed 
Funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL. Další 
informace jsou dostupné na webových stránkách Centra strategických 
partnerství UK: https://csp.cuni.cz/
*Interní deadline* pro doručení návrhů projektů včetně požadovaných 
příloh, se souhlasným stanoviskem vedoucího pracoviště a sekčního 
proděkana, je na OVZS nastaven na *24. ledna 2022*.

Současně si Vás dovolujeme informovat o vyhlášení nové*výzvy uskupení 
CENTRAL pro rok 2022 - CENTRAL Annual Theme.* CENTRAL je strategické 
uskupení pěti univerzit - Univerzita Karlova, University of Warsaw, 
University of Vienna, Eötvös Loránd University a Humboldt-Universität zu 
Berlin. Tématem roku 2022 je /"Central Europe: What unites and divides 
us"/. V přiložené výzvě naleznete veškeré informace týkající se 
výběrového řízení, náležitostí návrhů, charakteru a forem podporovaných 
projektů a finančních podmínek (výše dotace, uznatelné a neuznatelné 
náklady). *Maximální výše podpory je 80.000,- Kč*.
*Interní deadline* pro doručení návrhů projektů včetně souhlasných 
stanovisek vedoucího pracoviště a sekčního proděkana je na OVZS nastaven 
na *21. února 2022*.

S přáním příjemného dne,

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211207/b7f03003/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Výzva FSP 2022.pdf
Type: application/pdf
Size: 732393 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211207/b7f03003/attachment-0002.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Formular_navrh_fsp_2022.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 25896 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211207/b7f03003/attachment-0002.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: CENTRAL_Call for proposal.pdf
Type: application/pdf
Size: 451131 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211207/b7f03003/attachment-0003.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Application Form_CENTRAL.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 69645 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211207/b7f03003/attachment-0003.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l