Nabídka měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky na partnerských univerzitách v Německu v roce 2022/One-month Scholarships Offer for PhD Students and Academics for Stays at Partner German Universities in 2022

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Listopad 15 17:19:42 CET 2021


Vážení,

dovolujeme si Vám předat nabídku měsíčních stipendijních pobytů pro 
doktorandy a akademiky v rámci meziuniverzitní spolupráce s Německem pro 
rok 2022. Požadované dokumenty, níže uvedené, odevzdejte prosím na OVZS 
nejpozději *do 8. prosince 2021*.
Jedná se stipendijní pobyty na těchto univerzitách (počty platí pro celé 
UK):

_*Universit*__*ä*__*t zu K*__*ö*__*ln*_

 *  2-3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky,
  doktorandi - 1 000,- EUR měsíčně, akademici - 1 600,- EUR měsíčně

_*Universität Hamburg *_

 * 10 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy nebo akademiky,
  doktorandi - 1 200,- EUR měsíčně, akademici - 1 600,- EUR měsíčně

_*Universität Heidelberg
*_

 * 1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy - 1 200,- EUR měsíčně

*Požadované přílohy:*
a) Academic Visitor Application (v příloze)
b) strukturovaný životopis (jen u doktorandů)
c) předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u 
akademiků zvací dopis)
d) podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u 
doktorandů)
e) Studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)

S přáním příjemného odpoledne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dear All,

let us inform you about an offer of several month-long scholarships 
stays for PhD students and academics within the framework of 
inter-university cooperation with Germany in 2022. All required 
documents (see below) are to be handed over to the Research and 
International Affairs Department (OVZS) till *December 8, *2021.

Universities included are:

_*Universit*__*ä*__*t zu K*__*ö*__*ln*_

 *  2 or 3 one-month-long scholarships for PhD students or academics,
  PhD students - 1 000,- EUR/month, academics - 1 600,- EUR/month

_*Universität Hamburg *_

 * 10 one-month scholarships for PhD students or academics, PhD
  students - 1 200,- EUR/month, academics - 1 600,- EUR/month

_*Universität Heidelberg
*_

 * 1 one-month scholarship for PhD students - 1 200,- EUR/month

*Required documents:*
a) Academic Visitor Application (see the attachment)
b) Structured Curriculum Vitae (required only from PhD students)
c) Preliminary promise of admission by a teacher from a partner 
university (invitation letter for academics)
d) Detailed description of the study plan in German or English (required 
only from PhD students)
e) Average of study results from previous studies (required only from 
PhD students)

Best regards,

Mgr. Pavlína Tejcová
Research and International Affairs Department
Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
Czech Republic

Disclaimer:
If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211115/84911311/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Academic Visitor Application.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 1395529 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211115/84911311/attachment-0001.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l