AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2021/11

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Listopad 5 15:43:25 CET 2021


Vážení,

dovolujeme si Vám předat k přímému využití nabídku stipendií od AIA 
(Akademická informační agentura) - viz níže.

S přáním příjemného odpoledne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.*From:*Akademická informační agentura <aia na dzs.cz>
*Sent:* Tuesday, November 2, 2021 9:35 AM
*To:* Akademická informační agentura <aia na dzs.cz>
*Subject:* AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, 
nabídky, důležité termíny | 2021/11

*Vychází nová publikace s nabídkami stipendijních pobytů*

Vedle našeho vyhledávače stipendií jsme i letos všechny nabídky 
studijních a výzkumných možností v partnerských zemích uspořádali v 
*přehledném katalogu* 
<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-10/katalog%20DZS_AIA_2022-2023.pdf>, 
ve kterém najdete všechny podstatné informace o nabízených letních 
kurzech, semestrálních studijních pobytech a výzkumných a přednáškových 
pobytech. Letošní nabídka se týká pobytů s plánovanou realizací v 
*akademickém roce 2022/2023*.

Přehled každoročně aktualizujeme. Novou publikaci si stáhněte na *webu 
DZS* 
<https://www.dzs.cz/publikace?f%5B0%5D=publications_program%3A4&f%5B1%5D=publications_year_of_publish%3A2021>.

**

*Informační webináře ke stipendiím DAAD 2022/2023*

S blížícími se uzávěrkami pro podání žádostí o stipendia DAAD pořádáme 
vespolupráci s DAAD Information Point Prag začátkem listopadu dva 
informační webináře pro uchazeče. Webináře proběhnou online přes Webex, 
nutná je registrace online nejpozději den předem.

·*Webinář ke studijním a výzkumným pobytům **– 4. listopadu 2021 v 16 hod.*

se zaměřením na studijní pobyty pro absolventy, výzkumné pobyty pro 
doktorandy, postdoktorandy, VŠ pedagogy a vědecké pracovníky a nová 
stipendia pro bývalé stipendisty.

Online registrace *zde* 
<https://dzs.attendu.cz/r/L34scdIs3R45fpNH2mGZ?lang=cs>.

·*Webinář k letním kurzům – 8. listopadu 2021 v 16 hod.*

Online registrace 
*zde*<https://dzs.attendu.cz/r/3CeCywzcRxoaMS5J5MxB?lang=cs>.**

Informace k webinářům naleznete na *našich stránkách* 
<https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty>v sekci 
Události.

**

*Bilaterální spolupráce: stipendia Německo ***

*Německá akademická výměnná služba (DAAD) - stipendia pro všechny obory*

·pobyty pro absolventy ke studiu MSP

·výzkumná stipendia pro studenty DSP, postdoktorandy, vědecký dorost, 
absolventy MSP, výjimečně pro absolventy BSP

·výzkumné, přednáškové a pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele 
a vědecké pracovníky

·nová stipendia pro bývalé stipendisty (alumni)

Délka pobytů a výše stipendií je různá a závisí na stipendijním 
programu, přehledy jednotlivých nabídek naleznete *zde* 
<https://www.dzs.cz/visits/scholarships?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A9&f%5B2%5D=scholarships_date%3A2021>. 
Podrobné informace k jednotlivým druhům stipendií jsou k dispozici 
v databázi stipendií na *stránkách DAAD* 
<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&q=&status=0&subjectgroup=0&onlydaad=1&action=filter>. 
**

Termín pro podání žádosti je *15. listopadu 2021*.

Žádosti se podávají elektronicky přes *online portál DAAD*, současně je 
nutné vyplnit také *Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia* 
<http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/>.

**

*Německá akademická výměnná služba (DAAD) - stipendia pro umělecké obory*

DAAD nabízístipendia na postgraduální pobyty 
v oborech<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-08/N%C4%9AMECKO_DAAD_22-23_MSP_arts.pdf>*výtvarné 
umění, design, vizuální komunikace a 
film*<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=G&q=0&status=3&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=57135742>. 
Stipendia jsou poskytována na 10 až 24 měsíců, měsíční příspěvek je 
861 EUR. Počet stipendijních míst není stanoven.

Termín pro podání žádosti je*30. listopadu 2021*.

Žádosti se podávají elektronicky přes *online portál DAAD*a ve většině 
případů paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály 
DAAD v Bonnu.

Přehled nabídky 
naleznete*zde*<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-10/N%C4%9AMECKO_DAAD_22-23_MSP_arts.pdf>, 
podrobné informace jsou k dispozici *na stránkách 
DAAD*<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=G&q=0&status=3&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=57135742>.**

*Německá akademická výměnná služba (DAAD) - stipendia na letní kurzy 2022***

V nabídce DAAD jsou také stipendia na letní kurzy, které trvají 3-4 
týdny. Přehled nabídky naleznete***zde* 
<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-10/N%C4%9AMECKO_DAAD_22-23_LK.pdf>,**podrobné 
informace jsou k dispozici***na stránkách DAAD* 
<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=1&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50035295>*_._***

Žádosti se podávají elektronicky přes *online portál DAAD*, v tištěné 
verzi se pak zasílají do AIA. Současně je nutné elektronicky vyplnit a 
v tištěné podobě zaslat do AIA také *Návrh na vyslání/Žádost o přiznání 
stipendia*<http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/>.

Termín pro podání žádosti je *1. prosince 2021*.

*Stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA)* 
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=28>*– 
Bavorsko*

BTHA nabízí stipendia na roční studijní pobyty *pro studenty 
magisterských a doktorských programů**.*Stipendia jsou určena 
k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či 
delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

Přehled informací k aktuální stipendijní nabídce BTHA naleznete *zde* 
<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-10/N%C4%9AMECKO_8_BTHA_22-23_MSP-DSP_0.pdf>.Podrobné 
informace a instrukce k podání žádostí jsou k dispozici na 
stránkách*BTHA* <https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku>.

Žádosti se zasílají do kanceláře BTHA v Bavorsku.Současně je nutné podat 
*Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia* 
<http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/>– vyplněný 
návrh potvrzený od VŠ je třeba doručit do AIA.

Termín pro podání žádosti je *1. prosince 2021*.

*Bilaterální spolupráce: stipendia švýcarské vlády *

*Vláda švýcarské konfederace*nabízí excelentním českým doktorandům 
a postdoktorandům 2 stipendijní místa. Studenti uměleckých směrů mají 
možnost ucházet se o stipendium na celé magisterské studium.**

Žádosti přijímá AIA v termínu do *16. listopadu 2021*.

Detail nabídky naleznete *zde* 
<https://www.dzs.cz/visits/scholarships?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A123>.**

**

*Bilaterální spolupráce: stipendia Maďarsko ***

Semestrální pobyty pro studenty, výzkumné pobyty pro pedagogy VŠ, ale 
také letní jazykové kurzy v Maďarsku každoročně nabízí maďarská agentura 
*Tempus Public Foundation*. Studentům BSP a MSP je vypláceno stipendium 
8500 Kč měsíčně, studentům DSP 8700 Kč měsíčně. Plně hrazené letní kurzy 
jsou určeny studentům i pedagogům a pro ČR je vyhrazeno celkem 12 míst.

Žádosti přijímá AIA v termínu do *3. prosince*.

Detail nabídky naleznete *zde* 
<https://www.dzs.cz/visits/scholarships?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A17>.**

**

*Bilaterální spolupráce: stipendia Egypt*

Studenti DSP a VŠ pedagogové/vědci se mohou hlásit na *studijní či 
výzkumné pobyty*realizované na vysokých školách v Egyptě. Doktorandům 
nabízí egyptská strana pobyty v délce až 10 měsíců, učitelé a vědci 
mohou strávit v Egyptě až jeden semestr.

Žádosti přijímá AIA v termínu do *10. prosince*.

Detail nabídky naleznete *zde* 
<https://www.dzs.cz/visits/scholarships?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A112>.

*Bilaterální spolupráce: stipendia Severní Makedonie*

Studenti BSP, MSP a DSP se mohou hlásit na *studijní pobyty*v Severní 
Makedonii v délce nejméně 2 měsíce. VŠ pedagogům/vědcům jsou nabízena 
nejméně 2 místa na *přednáškové pobyty*v délce do 10 dnů.

Žádosti přijímá AIA v termínu do *10. prosince*.

Detail nabídky naleznete *zde* 
<https://www.dzs.cz/visits/scholarships?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A101>.

**

*Bilaterální spolupráce: Rakousko – stipendia pro VŠ učitele a**další 
akademické pracovníky*

*AKTION* 
<https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii/>*Česká 
republika – Rakousko *nabízí stipendium na jednoměsíční výzkumný pobyt 
pro VŠ pedagogy a akademické pracovníky.**

Termín pro podání žádosti je *30. listopadu 2021*.

Informace o stipendijních pobytech programu AKTION naleznete *zde* 
<https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty>.

Detaily k podání žádosti naleznete také *zde* 
<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-11/JEDNOM%C4%9AS%C3%8D%C4%8CN%C3%8D%20STIPENDIA%20PRO%20V%C5%A0%20PEDAGOGY%20na%20akad.%20rok%202021-22.pdf>.

*Veletrh BeSt3 ve Vídni (3.-6. březen 2022)*

V prostorách vídeňské Stadthalle se ve dnech *3. až 6. března 
2022*uskuteční další ročník *veletrhu vzdělávání BeSt3*, který je 
největším svého druhu vRakousku. Své nabídky zde představí zhruba 350 
vystavovatelů, včetně univerzit, akademií, soukromých vzdělávacích 
institucí, jazykových škol, informačních agentur zaměřených na pracovní 
nabídky a školení a zájmových skupin. Kromě rakouských vystavovatelů se 
veletrhu zúčastní asi 40 subjektů zezahraničí.

Vstup na veletrh je volný.

*Vystavovatelé se přihlašují online prostřednictvím **registračního 
formuláře* 
<https://bestinfo.at/files/dokumente/pdf/registration_form_International_2022.pdf>*do 
30. listopadu 2021*.**

Informace ohledně registrace a poplatků a dalších podmínek pro 
vystavovatele naleznete *zde* 
<https://www.bestinfo.at/files/dokumente/pdf/BeSt_2022_Terms_and_Conditions.pdf>.

Bližší informace naleznete na stránkách veletrhu na *www.bestinfo.at* 
<https://www.bestinfo.at/en/>.

**

**

*Akademická informační agentura (AIA)***

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů

*Dům zahraniční spolupráce***

Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1

www.dzs.cz <https://www.dzs.cz/>

	

Tel.:  (+420) 221 850 504

  (+420) 221 850 505

E-mail: aia na dzs.cz <mailto:aia na dzs.cz>

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dzs.cz%2F&data=02%7C01%7Cjana.voltrova%40upce.cz%7Cfb62a1e5c3504826fc0208d811fd8830%7C49307c8db7bd42d1957063cbd63caf1b%7C0%7C0%7C637279128335519044&sdata=BbrDpwAW7y9PK7dwQ55LyvkCx9gLhFrtA2ACXpO1W4U%3D&reserved=0>

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211105/a2dc4ef5/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/png
Size: 51314 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211105/a2dc4ef5/attachment-0002.png>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/png
Size: 6005 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211105/a2dc4ef5/attachment-0003.png>


Další informace o konferenci ovzs-l