Vyhlášení VŘ pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v roce 2022

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Listopad 5 11:28:08 CET 2021


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výběrového řízení na 
*krátkodobé výzkumné pobyty *na zahraničních univerzitách *v rámci přímé 
meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2022*. Mobilit se mohou 
účastnit *vědecko-pedagogičtí pracovníci*, *post-doktorandi* (v řádném 
pracovním poměru s UK, nikoli externisté) a *doktorandi*. Seznam 
meziuniverzitních dohod, včetně informací, na kterých dohodách 
participujeme, naleznete zde: www.cuni.cz/UK-1608.html.

Podrobnější informace k VŘ jsou k dispozici v příloze - požadované 
dokumenty zde uvedené odevzdejte na OVZS *do 3. prosince 2021*. Další 
informace naleznete též na adrese: www.cuni.cz/UK-225.html.*
*
S přáním příjemného dne,*
***

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211105/d48ba307/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: VŘ 2022.pdf
Type: application/pdf
Size: 650285 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20211105/d48ba307/attachment-0001.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l