<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Vážení, <br>
    <br>
    dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výběrového řízení na <b>krátkodobé
      výzkumné pobyty </b>na zahraničních univerzitách <b>v rámci
      přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2022</b>.
    Mobilit se mohou účastnit <b>vědecko-pedagogičtí pracovníci</b>,
    <b> post-doktorandi</b> (v řádném pracovním poměru s UK, nikoli
    externisté) a <b>doktorandi</b>. Seznam meziuniverzitních dohod,
    včetně informací, na kterých dohodách participujeme, naleznete zde:
    <a class="moz-txt-link-abbreviated"
      href="http://www.cuni.cz/UK-1608.html">www.cuni.cz/UK-1608.html</a>.
    <br>
    <br>
    Podrobnější informace k VŘ jsou k dispozici v příloze - požadované
    dokumenty zde uvedené odevzdejte na OVZS <b>do 3. prosince 2021</b>.
    Další informace naleznete též na adrese: <a
      class="moz-txt-link-abbreviated"
      href="http://www.cuni.cz/UK-225.html">www.cuni.cz/UK-225.html</a>.<b>
      <br>
    </b><br>
    S přáním příjemného dne,<b><br>
    </b><b></b>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


</pre>
  </body>
</html>