Oznámení - vznik Oddělení podpory grantů a projektů (OGAP)

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Červenec 9 10:27:31 CEST 2021


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V rámci organizační změny na děkanátu MFF UK (Opatření děkana č. 1/2021) 
vzniklo nové Oddělení podpory grantů a projektů (OGAP), jehož vedoucí se 
stala RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D. (Zdenka.Bubenikova na mff.cuni.cz 
<mailto:Zdenka.Bubenikova na mff.cuni.cz>). Oddělení postupně převezme 
celou agendu grantů a projektů, která byla původně zajišťována Oddělením 
pro vědu a zahraniční styky (OVZS). OVZS bude pod vedenímMgr. Milady 
Menšíkové (mensikova na dekanat.mff.cuni.cz 
<mailto:mensikova na dekanat.mff.cuni.cz>) i nadále zajišťovat agendu 
vědecké rady, vědeckopedagogických titulů, zahraničních styků a 
hodnocení vědy.

V současné době má OGAP pouze jednu pracovnici Ing. Markétu Svobodovou, 
která přebírá agendu GAUK, SVV a rezortních projektů MŠMT. Od srpna bude 
zajišťovat mezinárodní agendu (H2020/Evropa, ERC, 4EU+, V4, apod) nová 
pracovnice, PhDr. Ivana Herglová, Ph.D. Další dva pracovníci vzejdou 
z vypsaného výběrového řízení. Nástup a zácvik nových pracovníků bude 
probíhat postupně, přijměte proto celý proces s pochopením.

Na webových stránkách MFF jsou obě oddělení a jejich agenda prozatím pod 
společnou záložkou VĚDA A ZAHRANIČÍ. Na stránkách naleznete aktuální 
informace o zodpovědnosti za jednotlivé agendy.

Těšíme se na spolupráci s vámi,


Prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědeckou činnost a 
zahraniční styky

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., vedoucí OGAP

Mgr. Milada Menšíková, vedoucí OVZS


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210709/5fbce1d7/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l