Analýza správy a uložení výzkumných dat na Univerzitě Karlově - prosba o spolupráci

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Červenec 2 14:45:12 CEST 2021


Vážená kolegyně, vážený kolego,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při zjišťování údajů 
týkajících se problematiky správy výzkumných dat na Univerzitě Karlově.

Dotazníkové šetření „Analýza správy a uložení výzkumných dat na 
Univerzitě Karlově“ je připraveno pod záštitou prorektora pro vědeckou 
činnost prof. RNDr. Jana Konvalinky a je určeno akademickým a výzkumným 
pracovníkům UK. Doprovodný materiál byl projednán Rozšířeným kolegiem 
rektora dne 24. 5. 2021.

Data získaná prostřednictvím dotazníkového šetření budou sloužit jako 
důležitý podklad pro přípravu komplexní infrastruktury a služeb UK.

*Vstup do dotazníku je dostupný na adrese https://1url.cz/gKo4D ,**
**po přihlášení do celouniverzitního tenantu MS Office – tj. osobní 
číslo na cuni.cz.**
***
Časový odhad náročnosti vyplnění dotazníku je cca 20 minut a je rozdělen 
do částí:
1)   Práce s výzkumnými daty během výzkumu
2)   Dlouhodobé uchování výzkumných dat
3)   Sdílení výzkumných dat
4)   Podpora správy výzkumných dat.

*O vyplnění dotazníku prosíme do 18. 7. 2021.*

Prezentace výsledků šetření proběhne na začátku zimního semestru 2021.

Kontaktním bodem a zpracovatelem pro toto šetření je Centrum na podporu 
Open Science vizhttps://openscience.cuni.cz/OSCI-1.html.
Kontakt pro dotazy, podněty a připomínky je researchdata na cuni.cz, tel. 
224 491 172

S pozdravem a přáním hezkého dne

za tým OVZS

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210702/e156c354/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l