Fwd: Stipendijní nabídka BTHA (Česko bavorská vysokoškolská agentura) k účasti na jazykových nebo odborných školách v Bavorsku + stipendia DAAD do Německa

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Březen 23 07:56:17 CET 2021


Vážení,

dovoluji si Vám přeposlat nabídku Česko-bavorské vysokoškolské agentury 
týkající se účasti na jazykových nebo odborných školách v Bavorsku a 
také možnosti stipendijních pobytů v Německu. Bližší informace naleznete 
v mailu  níže.

S pozdravem

Anděla Michálková

Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220


-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	Stipendijní nabídka BTHA (Česko bavorská vysokoškolská 
agentura) k účasti na jazykových nebo odborných školách v Bavorsku + 
stipendia DAAD do Německa
Datum: 	Tue, 16 Mar 2021 10:20:30 +0000
Od: 	Faifrová Dita <dita.faifrova na ruk.cuni.cz>Vážená paní vedoucí, Vážený pane vedoucí,

Vážená paní kolegyně, Vážený pane kolego,

ráda bych Vás informovala o stipendijní nabídce BTHA (Česko-bavorské 
vysokoškolské agentury) k účasti na jazykových nebo odborných školách 
<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-02/BTHA_Sprachkurse-Fachkurse_BY_Ausschreibung_2021.pdf> 
v Bavorsku v roce 2021. Ucházet se mohou studenti BSP, MSP, DSP a 
akademičtí pracovníci. Seznam kurzů pro rok 2021 
<https://www.study-in-bavaria.de/fileadmin/user_upload/pdfs/whatandwhere/210111_summer_winter_schools.pdf> 
je pestrý a zveřejněn na stránkách BTHA 
<https://www.btha.cz/de/stipendien/sprachkurse-und-sommerschulen-in-bayern> 
v rubrice Stipendia, kde jsou rovněž zprávy z pobytu z minulých let. U 
zájemců o jazykových kurzů NJ se předpokládá znalost němčiny na 
minimální úrovni B1.

Zájemci zasílají svou žádost nejpozději do *25. března 2021 poštou a 
e-mailem* na BTHA/BAYHOST Universitätsstr. 31 93053 Regensburg, e-mail: 
sekretariat na btha.de <mailto:sekretariat na btha.de>

Dále si Vás dovoluji upozornit na nabídku *stipendií DAAD do Německa* a 
na Online seminář 
<https://www.dzs.cz/udalost/online-seminar-1-4-od-10-hodin-pro-uchazece-o-stipendium-daad-do-nemecka> 
pro uchazeče o tato stipendia.

K *30. dubnu 2021* mohou žádat *doktorandi, absolventi magisterských 
studijních programů, postdoktorandi a VŠ učitelé o stipendia DAAD* na 
*pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2021*.

·*Doktorandi a absolventi MSP 
<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-09/N%C4%9AMECKO_DAAD_21-22_DSP%20a%20Postdoc.pdf>* se 
mohou ucházet o stipendium na*krátké pobyty 
<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=2&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015434>* 
v délce 1 až 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 Eur měsíčně pro 
absolventy a 1.200 Eur měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy.

·*VŠ učitelé a vědci 
<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-09/N%C4%9AMECKO_DAAD_21-22_V%C5%A0%20u%C4%8Ditel%C3%A9.pdf>* se 
mohou ucházet o stipendium na*výzkumné pobyty 
<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=5&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015456>* 
(1 až 3 měsíce), na*pracovní pobyty v oborech architektura 
a umění<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/2/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=5&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=50110016>**a 
(1 až 3 měsíce) nebo žádat o podporu na* *bilaterální výměnu 
<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=5&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015508>* 
(7 dní až 3 měsíce). Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty 
a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.

·*Bývalí stipendisté 
<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-09/N%C4%9AMECKO_DAAD_21-22_alumni.pdf>* mohou 
žádat o*nová pozvání 
<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=2&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015492>* 
v délce 1 až 3 měsíce. Stipendium lze získat jednou za 3 roky. Výše 
stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur 
měsíčně pro profesory.

Žádosti se odevzdávají nejpozději do 30. dubna 2021 do portálu DAAD. 
K portálu se dostanete přes výše uvedené odkazy na stránky DAAD (Podat 
žádost).

Seznam požadovaných dokumentů najdete též na stránkách DAAD a liší se 
dle stipendijní nabídky (viz Proces podání žádosti).

Po nahrání dokumentace se v portálu DAAD vygeneruje PDF dokument 
(Application Summary), který se v tištěné podobě odevzdává nejpozději 1 
pracovní den po datu uzávěrky do sídla Akademické informační agentury, 
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

K vytištěnému dokumentu přikládá uchazeč vyplněný*Návrh na 
vyslání/Žádost o přiznání stipendia* 
<http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/>. Tento 
formulář potřebuje česká strana.

Pro uchazeče o tato stipendia pořádá AIA a DAAD Online seminář 
<https://www.dzs.cz/udalost/online-seminar-1-4-od-10-hodin-pro-uchazece-o-stipendium-daad-do-nemecka> 
ve *čtvrtek 1. dubna 2021 od 10 hodin*. Zájemci se mohouna tento seminář 
registrovat do 30. března pomocí registračního formuláře 
<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QT9BEcHDb0ycyM3Xe94dOuBrdEkCoNJMsAcQuxzWYX1UMjhUTERXUDZYUzQwNk1DMkU0OUVJRVFNQi4u>. 


Předem Vám děkuji za předání těchto zajímavých nabídek případným zájemcům.

S pozdravem

cid:image001.png na 01D68D03.A86DE140

	

*Mgr. Dita Faifrová***

Teritoriální referent
Odbor zahraničních vztahů

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

tel.: 224 491 303

e-mail: dita.faifrova na ruk.cuni.cz <mailto:dita.faifrova na ruk.cuni.cz>

web: www.cuni.cz <http://www.cuni.cz/>

Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato 
e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato 
zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu 
nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření 
smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným 
právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá 
předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail 
nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším 
zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského 
nařízení GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210323/1b16c7ba/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/png
Size: 21989 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210323/1b16c7ba/attachment-0001.png>


Další informace o konferenci ovzs-l