Nabídka online kurzů češtiny pro cizince (10% sleva) - FF UK/Czech online evening course for foreigners (10% sale)

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 19 09:54:21 CET 2021


Vážení,

dovolujeme si Vám postoupit nabídku FF UK - *online kurzu češtiny pro 
cizince (**/English text follows),/* jehož účelem je zlepšení úrovně 
českého jazyka zahr. pracovníků:FF UK nově otevírá *Večerní online kurz češtiny pro cizince*

*
Datum konání:  20. 4. 2021 – 29. 7. 2021 *(úterý a čtvrtek 17.30-19.00)


*Termín pro přihlášení:* *4. 4. 2021*

*10% sleva na kurzovné pro zaměstnance UK =**8.900Kč* (PP, DPČ i DPP)

Bližší informace jsou k dispozici na webu 
https://czechstudies.ff.cuni.cz/cs/online-kurz/o-kurzu/

Zde**ukázky z výuky 
<https://www.youtube.com/watch?v=Avg1nop9Wkw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0bHJcMSTfm1jfJCgMxopGQoFcaTDLmV_HpMTKMMyuLruzheOfRVp2PwDI>, 
případně další informace na Instagramu 
<https://www.instagram.com/czechstudies_ffuk/>a Facebooku 
<https://www.facebook.com/Program-%C4%8Cesk%C3%A1-Studia-Czech-Studies-program-105141734963456/>. 


V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na: 
*czechstudies na ff.cuni.cz <mailto:czechstudies na ff.cuni.cz>*

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*


Dear Colleagues,


//

let us inform you about an *Evening Online Czech Language Course for 
Foreigners* offered by the Faculty of Arts, Charles University for 
foreign employees who would like to improve their knowledge of the Czech 
language.

*
Dates: 20 April 2021 - 29 July 2021* (Tuesday and Thursday 17.30-19.00)

*Deadline for registration: 4 April 2021*

*There is a 10% discount on course fees for UK employees =**8,900 CZK* 
(employment contract or agreement-DPČ, DPP)

More information is available at 
https://czechstudies.ff.cuni.cz/en/online-kurz/o-kurzu/.

Here are examples from past lessons 
<https://www.youtube.com/watch?v=Avg1nop9Wkw>, and additional 
information can be found on Instagram 
<https://www.instagram.com/czechstudies_ffuk/> and Facebook 
<https://www.facebook.com/Program-%C4%8Cesk%C3%A1-Studia-Czech-Studies-program-105141734963456/>.

In case of any questions, please contact:*czechstudies na ff.cuni.cz 
<mailto:czechstudies na ff.cuni.cz>
*

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

Mgr. Pavlína Tejcová
Research and International Affairs Department
Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
Czech Republic

Disclaimer:
If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210319/1d413ea0/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l