Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR s počátkem řešení v r. 2022

Lenka Stehlíková mervova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Únor 25 18:04:18 CET 2021


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejných soutěží *GA ČR pro 
projekty s počátkem řešení v r. 2022**.
Podrobné informace včetně zadávací dokumentace v ČJ i AJ, formulářů 
čestného prohlášení apod. naleznete v odkazech níže:

 * *STANDARDNÍ* PROJEKTY viz:
  https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2022/
 * PROJEKTY *JUNIOR STAR* viz:
  https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-junior-star-2022/
 * nový druh výzvy *POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP*
   o INCOMING 2022 viz:
    https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-PIF-incoming-2022/
   o OUTGOING 2022 viz:
    https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-pif-outcoming-2022/
 * *MEZINÁRODNÍ *PROJEKTY
   o mezinárodní bilaterální projekty viz:
    https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-mezinarodni-bilateralnich-projektu-2022/
   o mezinárodní LA projekty – GA ČR v pozici hodnoticí agentury viz:
    https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-3/
   o mezinárodní LA projekty – GA ČR v pozici partnerské agentury
    viz:
    https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-partnerska-organizace/

nebo na stránkách GA ČR https://gacr.cz/ v záložce “Žádosti o grant“.
_*

*_*_JAK a DO KDY NÁVRHY NA OVZS PODAT_:*

Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) vypracované v souladu se 
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové 
aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve 
formátu PDF po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnost a správnost 
údajů“ a označené vodoznakem FINAL, s názvem obsahujícím znaky „_CZ_f.pdf“

zasílejte nejpozději*do čtvrtka 25.3.2021 výhradně na adresu:**
**
**granty na dekanat.mff.cuni.cz**
*
Zároveň je třeba, aby navrhovatel zajistil a zaslal na oddělení pro vědu 
a zahr. styky (OVZS) *souhlas vedoucího pracoviště a příslušného 
sekčního proděkana* s řešením projektu na pracovišti a sekci (a s příp. 
závazky z projektu vyplývajícími) v případě jeho přijetí a to buď 
e-mailem či pomocí spisové služby. Navrhovatel tímto zároveň stvrzuje 
pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu včetně údajů 
poskytnutých spolunavrhovateli.

Pro návrhy projektů, na kterých je MFF UK spolunavrhovatelem rovněž 
platí, že finální verzi návrhu v el. podobě spolunavrhovatel zasílá na 
adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz a zašle na OVZS *souhlas vedoucího 
pracoviště a příslušného sekčního proděkana* s řešením projektu na 
pracovišti a sekci (a s příp. závazky z projektu vyplývajícími) v 
případě jeho přijetí a to buď e-mailem či pomocí spisové služby*.**
*

**_*TERMÍNY GA ČR:*_
**
Návrhy projektů podává za navrhovatele OVZS do GA ČR do 8. 4. 2021 
(vyjma mezinárodních LA projektů, kde je GA ČR v pozici partnerské 
agentury). Termíny pro mezinárodní LA projekty – GA ČR v pozici 
partnerské agentury jsou specifikovány zde: https://gacr.cz/aktualni-vyzvy/

(UPOZORŇUJEME, že např. pro podávání návrhů projektů se švýcarskou 
agenturou SNSF jsou během roku 2021 dva různé deadliny pro podávání. 
Výše uvedená výzva se vztahuje pro deadline 1. 4. 2021. Pro druhou výzvu 
s deadlinem 1. 10. 2021 bude v průběhu roku otevřena nová výzva s 
počátkem řešení projektů v roce 2023).**

**

Výše uvedené termíny jsou závazné.

O případném pořádání webinářů k podávání návrhů projektů GA ČR Vás 
budeme v nejbližší době informovat.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat mě či paní Mgr. Menšíkovou.

S pozdravem a přáním příjemného zbytku dne,

*Mgr. Lenka Stehlíková*

----------------------------------------------------------------
*V roce 2021 na rozdíl od předchozích let NENÍ vypsána výzva EXPRO, 
která se zaměřuje na zkušené vědce. Její opětovné vypsání se plánuje na 
příští rok. Od příštího roku bude vypisována již jen v sudých letech.
----------------------------------------------------------------
-- 

*Mgr. Lenka Stehlíková*
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel.: 951 551 231

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210225/fe18ed87/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l