Vyhlášení 5. kola soutěže Primus + žádosti o prodloužení projektů z 2. kola - termíny zachovány - 20. 4. 2020!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 27 19:00:01 CET 2020


Vážení

dovolujeme si informovat, že  termíny pro odevzdání nových soutěžních 
návrhů (do 20. 4. 2020) a také žádostí o prodloužení projektů 2. kola 
(od 1. do 20. 4. 2020) zůstávají dle informace RUK beze změny.
Důvodem je fakt, že lze oba tyto úkony provést prakticky odkudkoli pouze 
za pomoci pc/telefonu a internetu.

*Vyhlášení pátého kola soutěže Primus* se řídí /*Zásadami* schválenými 
Vědeckou radou UK /obsaženými v *novém opatření rektora č. 41/2019*, k 
dispozici na:
https://cuni.cz/UK-10133.html

„*Vyhlášení 5. kola soutěže Primus*“ *opatřením rektora č. 42/2019* je k 
dispozici na:
  https://cuni.cz/UK-10134.html

Soutěžní návrhy je možné podávat až do *20. dubna 2020 **prostřednictvím 
webové aplikace* na adrese http://veda.is.cuni.cz 
<http://veda.is.cuni.cz/>. /
(Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla 
Firefox.)/

Zároveň  si Vás dovolujeme požádat před finalizací návrhu o *zaslání 
návrhu vygenerovaného z aplikace* *vedoucímu katedry a sekčnímu 
proděkanovi* (vzhledem ke spolufinancování projektu fakultou je potřeba, 
aby s Vaším návrhem souhlasili, především s rozpočtem Vašeho návrhu)*a 
následně **zajistit jejich *souhlasná stanoviska - vzhledem k situaci 
nám postačí výše uvedené souhlasy zaslat emailem* na:
mensikova na dekanat.mff.cuni.cz

nejpozději do 16. dubna 2020!*

***Podrobnosti k žádostem o prodloužení projektů 2. kola soutěže Primus* 
jsou obsaženy v *opatření rektora č. 43/2019*, které je k dispozici na:
https://cuni.cz/UK-10139.html

Podrobnější informace k soutěži Primus jsou k dispozici na: 
https://cuni.cz/UK-7545.html

*Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

*

S pozdravy a přáním všeho dobrého

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200327/dccd4988/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l