Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC20

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Listopad 28 10:55:49 CET 2019


Dobrý den,

dovoluji si Vám předat informaci o vyhlášení čtvrté veřejné soutěže ve 
výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC20). Informace a 
veškeré potřebné formuláře jsou dostupné na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a?lang=1&ref=m&source=email

Návrhy se zasílají prostřednictvím datové schránky MFF UK, jejich 
odeslání zajišťuje Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

Interní termín pro odevzdání návrhu na OVZS je stanoven na: 
*13.12.2019*, termín odevzdání na MŠMT je 16.12.2019. Jsem domluvená s 
panem děkanem, že návrhy podepíše v pondělí 16.12. a já je hned poté 
odešlu.

Veškeré přílohy mi stačí zaslat mailem, v tištěné podobě potřebuji pouze 
návrh projektu, aby ho pan děkan mohl podepsat. Na kopii titulní stránky 
prosím o zajištění souhlasu vedoucího pracoviště a sekčního proděkana.

Součástí návrhu je i formulář Čestného prohlášení - ten mám již z 
rektorátu k dispozici.

S pozdravem

Anděla Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191128/a72e1f7c/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l