Výzva Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2020

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Listopad 18 18:27:24 CET 2019


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzvy*Fondu pro podporu 
strategických partnerství UK v roce 2020. *Aktuální výzva se týká 
aktivit se všemi strategickými partnery UK, včetně klíčových (viz 
příloha č. 1), vyjma projektů v rámci schématu joint seed funding s 
Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá 
vlastní výběrová řízení a budou vyhlášeny separátně.**Svénávrhy včetně 
požadovaných příloh, odsouhlasené vedoucím pracoviště a sekčním 
proděkanem, doručte prosím na adresu *OVZS MFF UK do 27. 1. 2018*.


V přiložené Výzvě (příloha č. 2) naleznete veškeré informace týkající se 
výběrového řízení (stupně, faktory hodnocení, termíny), ale i 
náležitostí návrhu, charakteru a forem podporovaných projektů a 
finančních podmínek (výše dotace, uznatelné a neuznatelné náklady). 
Formulář návrhu naleznete taktéž v příloze (příloha č. 3). Další 
informace včetně kontaktů naleznete na nově zprovozněném webu Centra 
strategických partnerství: www.csp.cuni.cz

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191118/07e69f09/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Podporovaná partnerství_seznam.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 12768 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191118/07e69f09/attachment-0003.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Výzva FSP 2020.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 60894 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191118/07e69f09/attachment-0004.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Formular_navrh_FSP_2020.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 26316 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191118/07e69f09/attachment-0005.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l