Akademická mobilita v rámci meziuniverzitních dohod pro rok 2020

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Říjen 7 11:26:53 CEST 2019


Vážení,

dovolujeme si Vás vyzvat k podávání žádostí ke krátkodobým výzkumným 
pobytům v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2020.

Seznam meziuniverzitních dohod a další informace naleznete na: 
www.cuni.cz/UK-1608.html

Mobility se mohou zúčastnit vědecko-pedagogičtí pracovníci, 
post-doktorandi (v řádném pracovním poměru s UK, nikoli externisté) a 
doktorandi.

*Veškeré informace naleznete na stránkách: www.cuni.cz/UK-225.html

*****
Náležitosti žádosti:
1) Academic Visitor Application (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)
2) *Souhlas se zpracováním osobních údajů* (viz příloha či 
www.cuni.cz/UK-225.html)
3) Zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu 
žadatele
4) Odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za 
rok do jedné země).

Žádost musí být schválena vedoucím pracoviště/katedry.

Žádosti doručte na OVZS ve trojím vyhotovení (2 originály pro RUK, 1 
kopie pro OVZS) a to nejpozději do *9.11.2017. *

S pozdravem,

Anděla Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191007/d68ff9b0/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l