Pozvání: Seminář TA ČR k programu ÉTA a k mezinárodní spolupráci (11. 9. 2019)

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Srpen 26 15:42:57 CEST 2019


Vážení,

dovoluji si Vám postoupit pozvání na seminář *TA ČR: Informace k veřejné 
soutěži programu ÉTA a k mezinárodní spolupráci* na 11. 9. 2019 od 
kolegyně z CPPT RUK níže.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221Vážené kolegyně, vážení kolegové,

TAČR ve spolupráci s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK vás 
srdečně zvou na seminář *TA ČR: Informace k veřejné soutěži programu ÉTA 
a k mezinárodní spolupráci*.

*Zajímá vás*, jak připravit *kvalitní a úspěšný projekt do program ÉTA*? 
Chcete *vědět víc o parametrech* veřejné soutěže a poznat *příklady 
dobré praxe*? Přihlaste se. 
<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUoqaSq4t-MfRJruFrtksv11FUMjBZNURNNFlZRUZBSkJVSlAyS1lRRlA1SyQlQCN0PWcu> 
Seminář se uskuteční 11. 9. 2019 od 13 do 16 hod. v Modré posluchárně FF 
UK (Celetná 20, Praha 1). Hovořit se bude také o možnostech mezinárodní 
spolupráce, konkrétněji o programu Kappa a Cofundy.

*Program:
13.00 - 14.30 –* *Program ÉTA - společenské vědy, humanitní vědy a umění*

Anotace: Program ÉTA na podporu aplikovaného výzkumu a inovací 
společenských věd, humanitních věd a umění záhy otevře svou třetí 
veřejnou soutěž. Její vyhlášení je plánováno na 18. září 2019 s alokací 
580 mil. Kč veřejné podpory na tuto soutěž. Účelem setkání je informovat 
o principech programu, parametrech veřejné soutěže a představit příklady 
dobré praxe. Bude blíže specifikována podmínka zapojení společenských 
věd, humanitních věd a nebo umění do výzkumného řešení projektu. Záměrem 
setkání je napomoci k vyšší kvalitě a úspěšnosti návrhů projektů ve 
veřejné soutěži a poskytnutí prostoru pro diskusi.

*14.45-15.45 –* *Program KAPPA a Cofundy - mezinárodní spolupráce v 
aplikovaném výzkumu*

Anotace: Na semináři bude představena možnost mezinárodní spolupráce v 
rámci ERA-NET cofundových výzev zaměřených na oblast materiálového 
výzkumu, ICT, nanomedicíny, nerostných surovin, znečištění vod a 
biodiverzity a v programu KAPPA, který je financovaný z Fondů EHP a 
Norska. Program KAPPA je určen na řešení projektů ve všech tématech 
výzkumu, vývoje a inovací. Z Norských fondů je poskytnuto 30 % celkových 
výdajů na projekty zaměřené na zachytávání a ukládání CO2. Každého 
projektu se musí účastnit vždy alespoň jeden uchazeč z Česka a jeden 
uchazeč z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

*Co potřebujete vědět?
*Termín: *11. 9. 2019, 13:00 - 16:00*
Místo: *Modrá posluchárna FF UK*, Celetná 20, Praha 1
Registrace: https://bit.ly/31Fjk9Q

Kontaktní osoba: *Ivana Sýkorová z CPPT UK*, mail: 
ivana.sykorova na ruk.cuni.cz <mailto:ivana.sykorova na ruk.cuni.cz>

Informace na stránkách CPPT UK: https://bit.ly/2Z3JGVs 
<https://bit.ly/2Z3JGVs>

Budeme moc rádi za šíření pozvánky na Vaší fakultě (grafická pozvánka 
v příloze). Seminář je určen vědcům i administrativní podpoře.

Děkujeme a těšíme se na viděnou

email_podpis_cz

	

*Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.***

Zástupkyně ředitelky
Centrum pro přenos poznatků a technologií

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1

tel.: 224 491 209

mobil: 776 007 130

e-mail: ivana.sykorova na ruk.cuni.cz <mailto:ivana.sykorova na ruk.cuni.cz>

web: www.cppt.cuni.cz <http://www.cppt.cuni.cz>

Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato 
e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato 
zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu 
nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření 
smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným 
právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá 
předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail 
nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším 
zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského 
nařízení GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190826/f9e1d706/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/jpeg
Size: 2907 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190826/f9e1d706/attachment-0001.jpe>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Pozvání_Seminář TA ČR k programu ÉTA a k mezinárodní spolupráci_11. 9. 2019.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1166024 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190826/f9e1d706/attachment-0001.jpg>


Další informace o konferenci ovzs-l