Cena Františka Běhounka - návrhy kandidátů do 18. 9. 2018!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Srpen 26 15:09:16 CEST 2019


Vážení,

dovoluji si Vás informovat o výzvě 8. ročníku Ceny Františka Běhounka za 
propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České 
republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA) pro rok 2019.

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která

-     působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo 
v akademické sféře,

-     vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či 
vzdělávací instituci v České republice a

-     během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí 
v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru 
a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

Cena má podobu diplomu s podpisem ministra a je s ní spojena finanční 
odměna ve výši 250.000,- Kč.

Návrh na udělení Ceny je třeba zaslat *do 18. 9. 2019* (rozhodující je 
datum odeslání) v listinné podobě na adresu:

*         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy*
*         Odbor výzkumu a vývoje*
*         Karmelitská 5*
*         118 12 Praha 1
*

Kandidáta/kandidátku může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, 
redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je 
držitelem akademického titulu profesor získaného nebo uznaného v České 
republice nebo v jiné zemi Evropské unie.

Přijaté mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, 
podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení 
jména navrhované osobnosti a jejích kontaktních údajů, řádně odůvodněné 
a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce 
kandidáta nebo kandidátky zmiňována a hodnocena.

Případné dotazy k ceně směřujte na telefonní číslo 234 812 159, nebo 
email jan.burianek na msmt.cz <mailto:jan.burianek na msmt.cz>.

Více informací k dispozici na: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-frantiska-behounka-za-2

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190826/bc5118c0/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l