Cena MŠMT 2018!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Srpen 21 10:59:14 CEST 2018


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o výzvě k předkládání návrhů Ceny ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy, která se uděluje vědcům za mimořádné 
výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Cenu je možné 
udělit za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo 
institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z 
rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od 
jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny 
více než pět let.
V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více cen v souhrnné výši 
až 500 000 Kč.
*Návrhy se předkládají na formuláři, který zasílám v příloze.*

V příloze dále následuje Statut Ceny a Jednací řád Komise, více 
informací naleznete zde: 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne?highlightWords=cena+ministra+%C5%A1kolstv%C3%AD

S ohledem na skutečnost, že návrhy podléhají projednání v kolegiu 
rektora UK,*prosíme o zaslání vašich nominací na OVZS nejpozději do 2. 
9. 2018*. *(Uzávěrka RUK je 3. 9. 2018). *

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180821/08a3819b/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Statut Ceny a Jednací řád Komise.pdf
Type: application/pdf
Size: 1514216 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180821/08a3819b/attachment-0001.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: formulář.doc
Type: application/msword
Size: 54784 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180821/08a3819b/attachment-0001.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l