AKTION ČR - Rakousko - Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia - přihlášení DO 31. 10. 2018

Kristýna Gáliková galikova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Srpen 21 09:29:49 CEST 2018


Vážení studenti a akademičtí pracovníci,

dovoluji si Vám předat informaci o stipendiích *AKTION ČR - Rakousko - 
Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia*. Žádosti o 1 až 5 měsíční 
stipendia je možné podat *do 31.října 2018 (na letní semestr 2018/2019)*.

*Stipendia jsou určena studentům* pro přípravu diplomové a disertační 
práce v délce 1 – 5 měsíců *a akademickým pracovníkům* pro realizaci 
konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. 3 měsíců.

Formulář žádosti o stipendium je k dispozici na webové adrese: 
www.scholarships.at <http://www.scholarships.at>

*Detailní informace pro uchazeče s postupem, jak se o stipendium ucházet 
naleznete zde: 
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/ 
*

*Měsíční stipendium při pobytech v Rakousku činí:*
1.050 € pro studenty
1.150 € pro VŠ učitele

S pozdravemKristýna Gáliková

-- 
Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3

Upozornění:

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.
121 16   Praha 2
Tel.: 951 551 229

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180821/54584446/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l