Cena Františka Běhounka - návrhy kandidátů do 20.9.2018!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Červenec 17 17:09:14 CEST 2018


Vážení,

dovoluji si Vás informovat o výzvě 7. ročníku Ceny Františka Běhounka za 
propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České 
republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA) pro rok 2018.

Cenu lze udělit vědci nebo vědkyni, kteří splňují tyto podmínky:

  - působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v 
akademické sféře,

-  vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či 
vzdělávací instituci v České republice a

-  během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech 
evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření 
dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

Cena je spojena s finanční odměnou 250. 000,- Kč.
*
Podmínky udělení Ceny Františka Běhounka:*
Přijaté mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, 
podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení 
jména navrhovaného kandidáta a jeho kontaktních údajů, řádně odůvodněné 
a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce 
kandidáta zmiňována a hodnocena.

*Návrh na udělení Ceny je třeba zaslat* *do 20. 9. 2018* (rozhodující je 
datum odeslání) v listinné podobě na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje
Karmelitská 5
118 12 Praha 1


Bližší informace naleznete v příloze a na:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-frantiska-behounka-za-1

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180717/d3e243a8/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MSMT - Cena Frantiska Behounka 26.6.2018.pdf
Type: application/pdf
Size: 639893 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180717/d3e243a8/attachment-0001.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l