VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU INTER-EXCELLENCE, PODPROGRAMU INTER-ACTION LTAUSA18

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Březen 13 11:58:30 CET 2018


Vážení,

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž programu Inter-Excellence, podprogramu 
Inter-Action LTAUSA18. Veškeré informace o cílech a struktuře 
vyhlašovaného podprogramu a o podmínkách předkládání návrhů projektů 
jsou uvedeny ve vyhlášení podprogramu a v zadávací dokumentaci, které 
lze získat na:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6

Soutěžní lhůta končí**30.4.2018.**

Interní termín je stanoven na: *23.4.2018* do půlnoci.

Návrhy projektů vč. všech příloh prosím zasílejte v tištěné podobě na 
Oddělení pro vědu a zahraniční styky v jednom vyhotovení + kopii 
podpisové stránky s připodepsáním vedoucího pracoviště a sekčního 
proděkana.

Rovněž je potřeba veškeré požadované dokumenty v elektronické podobě na 
adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím 
datové schránky poskytovatele *vidaawt*. Návrh projektu musí být podán v 
průběhu soutěžní lhůty a doručen kompletně v jedné datové zprávě 
nepřesahující včetně všech příloh velikost 20MB.

Formulář čestného prohlášení a plnou moc pro podepsání návrhu projektu 
děkanem zajistí naše oddělení.

S pozdravem

Anděla Michálková

Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180313/2ee840cf/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l