Výzva k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 7 10:43:37 CET 2018


Vážení,

MŠMT vyhlásilo výzvu pro podávání společných česko-ukrajinských 
výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.

Informace a formuláře naleznete na stránkách MŠMT: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-ukrajinskych

Podpora je určena pro rozvoj spolupráce institucí působících v oblasti 
výzkumu a vývoje a to formou podpory mobility pracovníků 
spolupracujících na řešení společných projektů.

Podpora je určena na financování cestovních a pobytových nákladů 
účastníků projektů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady 
(cesta/pobyt/stravné/kapesné).

Výše podpory může být max. 125.000,- Kč na rok.

Návrh projektu se podává prostřednictvím datové schránky, odeslání 
zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS). Plnou moc a Čestné 
prohlášení zajistí také OVZS, pro jeho vyplnění prosíme o *sdělení názvu 
projektu* co nejdříve (název zašlete prosím Ing. A. Michálkové - 
michalkova na dekanat.mff.cuni.cz).

Veškeré formuláře prosím doručte na OVZS v písemné podobě a v 
elektronické podobě zašlete na adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz.

Pro interní potřeby MFF je nutno dodat souhlas vedoucího pracoviště a 
sekčního proděkana (prosím vytisknout podpisovou stránku 2x a na jednom 
výtisku zajistit jejich podpisy).

Interní termín je stanoven na *23.4.2018* do půlnoci.


A. Michálková

Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180307/c41ccbea/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l