Dílčí a závěrečné zprávy GAČR za rok 2017!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Prosinec 27 16:16:39 CET 2017


Řešitelům projektů GA ČR
Sekčním proděkanům a vedoucím pracovišť na vědomí

Na žádost kolegia děkana *posouváme interní termín pro podávání dílčích 
zpráv GAČR *z 9.1.2018**(viz původní informace níže) *na 10.1.2018 
*vzhledem ke skutečnosti, že prosincové mzdy budou k dispozici ve FISu 
k  9. 1. 2018.

Dovolujeme si připomenout, že podáním dílčí zprávy**(prostřednictvím 
ISDS statutárního zástupce příjemce) *řešitel* *stvrzuje*:
- že všechny údaje uvedené v dílčí zprávě o řešení projektu jsou 
pravdivé, úplné a nezkreslené a jsou totožné s údaji v
elektronické verzi dílčí zprávy vyplněné pomocí aplikace;
- že dílčí zpráva o řešení projektu byla vypracována v souladu se 
smlouvou a zadávací dokumentací;
- že řešitel, případně spolupříjemci a spoluřešitelé byli seznámeni s 
věcným obsahem dílčí zprávy o řešení projektu i s
finančními údaji v ní uvedenými.

Zároveň si dovolujeme *upozornit na plánovanou odstávku aplikace GRIS GA 
ČR dne 29. 12. 2017 *- viz:
https://gacr.cz/planovana-odstavka-aplikace-pro-podavani-grantovych-navrhu/

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	Dílčí a závěrečné zprávy GAČR za rok 2017!
Datum: 	Thu, 23 Nov 2017 23:55:25 +0100
Od: 	Milada Menšíková <mensikova na dekanat.mff.cuni.cz>
Společnost: 	MFF UK
Komu: 	ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz, Vladimir Baumruk 
<baumruk na karlov.mff.cuni.cz>, Ondrej Cepek <ondrej.cepek na mff.cuni.cz>, 
Mirko Rokyta <rokyta na karlin.mff.cuni.cz>
Kopie: 	Jan Trlifaj <trlifaj na karlin.mff.cuni.cz>Řešitelům projektů GA ČR

Sekčním proděkanům a vedoucím pracovišť na vědomí

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů
(GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv. Podrobné
informace jsou Vám k dispozici na:
https://gacr.cz/oznameni-terminu-podani-dilcich-a-zaverecnych-zprav-za-rok-2017/


Dovolujeme si Vám oznámit, že dílčí a závěrečné zprávy projektů GA ČR
vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf je třeba odeslatna
adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz

nejpozději  do níže uvedených termínů:


DÍLČÍ ZPRÁVY do  9. ledna 2018

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY do 23. ledna 2018


Dílčí a závěrečná zpráva se vypracovává výhradně naformulářích, které
jsou dostupné v aplikaci pro podání a správu grantových projektů na
webové stránce http://www.gris.cz.

Náležitosti dílčích a závěrečných zpráv jsou uvedeny v příslušných
zadávacích dokumentacích (ZD) a informacích dostupných z

http://www.gacr.cz/podani-dz/
a
http://www.gacr.cz/podani-zz/

Předem děkujeme za dodržení interních termínů OVZS.

S pozdravem,

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

_______________________________________________
ovzs-l mailing list
ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz
https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/ovzs-l------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171227/df7a3e20/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l