Dílčí a závěrečné zprávy GAČR za rok 2017!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Listopad 23 23:55:25 CET 2017


Řešitelům projektů GA ČR

Sekčním proděkanům a vedoucím pracovišť na vědomí

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů 
(GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv. Podrobné 
informace jsou Vám k dispozici na:
https://gacr.cz/oznameni-terminu-podani-dilcich-a-zaverecnych-zprav-za-rok-2017/ 


Dovolujeme si Vám oznámit, že dílčí a závěrečné zprávy projektů GA ČR
vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf je třeba odeslat na
adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz

nejpozději  do níže uvedených termínů:


DÍLČÍ ZPRÁVY do  9. ledna 2018

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY do 23. ledna 2018


Dílčí a závěrečná zpráva se vypracovává výhradně na formulářích, které
jsou dostupné v aplikaci pro podání a správu grantových projektů na
webové stránce http://www.gris.cz.

Náležitosti dílčích a závěrečných zpráv jsou uvedeny v příslušných
zadávacích dokumentacích (ZD) a informacích dostupných z

http://www.gacr.cz/podani-dz/
a
http://www.gacr.cz/podani-zz/

Předem děkujeme za dodržení interních termínů OVZS.

S pozdravem,

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221Další informace o konferenci ovzs-l