Informace k vypracování závěrečných zpráv projektů MŠMT - Kontakt II a COST

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Listopad 21 13:47:40 CET 2017


Vážení,

MŠMT zveřejnilo informace k vypracování závěrečných zpráv projektů MŠMT 
- *Kontakt II a COST.* Veškeré informace jsou dostupné na webu MŠMT.

*Program Kontakt*:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informace-k-vypracovani-zaverecnych-zprav-zaz-a-k-provadeni

*Požadované dokumenty ZAZ pro projekty LH15xxx:*

-     vyplněný formulář ZAZ.doc

-     zápis z oponentního řízení

-     čestná prohlášení členů oponentního řízení

-     oponentní posudky

-     výkaz uznaných nákladů za kalendářní rok 2017 a za celé 
období řešení projektu (tzv. analytická sestava z účtárny)

-     souhlasné vyjádření MŠMT v případě, že byly v průběhu roku 
uskutečněny dílčí změny ve skladbě uznaných nákladů projektu nad 60 tis. 
Kč změny každé z položek

-     oznámení o změně nebo rozšíření řešitelského týmu

-     přílohy dle Vašeho uvážení (např. kopie plné moci pro podpis 
titulní strany)

Termín pro odevzdání zpráv na MŠMT je *max. do 30 kalendářních dnů od 
ukončení řešení projektu. *


*Program COST: *
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informace-k-vypracovani-zaverecnych-zprav-zaz-a-k-provadeni-1*

Požadované dokumenty ZAZ:*

-     vyplněný formulář ZAZ.doc

-     zápis z oponentního řízení

-     čestná prohlášení členů oponentního řízení

-     oponentní posudky

-     výkaz uznaných nákladů za kalendářní rok 2017 a za celé 
období řešení projektu (tzv. analytická sestava z účtárny)

- souhlasné vyjádření MŠMT v případě, že byly v průběhu roku uskutečněny 
dílčí změny ve skladbě uznaných nákladů projektu, pokud je podle smlouvy 
toto vyjádření potřeba tj:

- v případě projektů řady *LD14xxx,* dílčí změny skladby uznaných 
nákladů projektu, přesahující 20 % výše každé z položek, nebo 50 tis. Kč 
v daném kalendářním roce v souhrnu,

- v případě projektů řady *LD15xxx,* dílčí změny skladby uznaných 
nákladů projektu, přesahující 60 tis. Kč v daném kalendářním roce v souhrnu


Závěrečnou zprávu doručte na OVZS, analytická sestava musí být podepsána 
vedoucí hospodářského oddělení Ing. D. Lankovou.

*Interní termín je stanoven na: 24. ledna 2018. *

Termín odevzdání na MŠMT je 31. ledna 2018 nebo max. 30 dnů po ukončení 
řešení projektu.

A. Michálková
OVZS

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171121/0cfdf079/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l