Výzva Erasmus+ na rok 2018 - Mezinárodní kreditová mobilita - termín 1. 2. 2018

Marcela Juriga juriga na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Listopad 16 13:49:51 CET 2017


Vážení,

dovolujeme si přeposlat email od kolegy Pavla Senderáka z rektorátu, 
který je styčnou osobou pro Kreditovou mobilitu. Pokud by měl někdo 
zájem o podání návrhu do nadcházející výzvy, doporučujeme navštívit 
zmiňované informační setkání na začátku prosince (datum bude upřesněn) a 
vyplnit přiložený dotazník do 29. 11. 2017
https://goo.gl/forms/eeTJL7dsvQ8gHsBZ2
Více informací viz email níže či přímo u kolegy Senderáka,

e-mail: pavel.senderak na ruk.cuni.cz
tel.: +420 224 491 692

S pozdravem a přáním příjemného víkendu
Marcela JurigaVážené kolegyně, vážení kolegové,
nedávno vyhlášená Výzva Erasmus+ na rok 2018 stanovila termín předložení 
jednotné institucionální žádosti v aktivitě Mezinárodní kreditová 
mobilita na 1. 2. 2018. Na začátku prosince se bude konat informační 
setkání k této aktivitě a přípravě jednotlivých projektů mobilitních 
výměn s institucemi v partnerských zemích, na které pozveme vedle 
fakultních koordinátorů také předkladatele/kontaktní osoby dílčích 
projektů mobilit.

V zájmu zajištění přehledu o projektech mobilit, které budou fakulty 
Univerzity Karlovy a jejich součásti předkládat v této výzvě, a také 
kontaktních a dalších informací potřebných pro přípravu projektové 
žádosti, jsme přichystali následující dotazník:
https://goo.gl/forms/eeTJL7dsvQ8gHsBZ2
Prosíme, aby dotazník vyplnili předkladatelé projektu či kontaktní osoby 
na katedře/institutu/pracovišti, a to nejpozději do 29. 11. 2017. Velmi 
proto oceníme Vaši součinnost při zajištění toho, že se tento e-mail či 
odkaz na dotazník dostanou ke všem potenciálním žadatelům.

Přikládám odkaz na seznam způsobilých partnerských zemí v rámci programu 
Erasmus+: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en.


S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Senderák

International Relations Department
European Centre


-- 
Marcela Juriga M.A.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222
juriga na dekanat.mff.cuni.czDalší informace o konferenci ovzs-l