POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PRO PROJEKTY AKTIVITY MOBILITY, AKTIVITY ČESKO-BAVORSKÉ SPOLUPRÁCE A PODUNAJSKÉ SPOLUPRÁCE ZA ROK 2017

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Říjen 30 10:19:13 CET 2017


Vážení,

na stránkách MŠMT byly zveřejněny pokyny k vypracování průběžných a 
závěrečných zpráv projektů Mobility a Česko-bavorské a Podunajské 
spolupráce za rok 2017. Informace jsou dostupné na:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pokyny-k-vypracovani-prubeznych-a-zaverecnych-zprav-pro-1

Formulář průběžné/závěrečné zprávy společně s tiskovou zprávou je 
potřeba zaslat jako *datovou zprávu prostřednictvím datové schránky. 
*Odeslání zpráv datovou schránkou zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční 
styky, proto žádáme o doručení kompletní zprávy v tištěné i elektronické 
podobě do *22. ledna 2018* na oddělení OVZS. Elektronickou podobu zprávy 
prosím zašlete na adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz.

Vrácení nedočerpaných prostředků:
V případě, že víte, jakou sumu prostředků do konce roku s určitostí 
nevyčerpáte, je potřeba dát pokyn hospodářskému oddělení k odvedení 
zbylých prostředků zpět na výdajový účet MŠMT. Pokyn napište mailem paní 
H. Podolské z hospodářského oddělení - uveďte identifikační kód projektu 
a částku jaká se má vrátit. Tento pokyn zašlete na hospodářské oddělení 
do 22.11.2017.

Do Fondu účelově určených prostředků je možné převést 5% objemu 
prostředků přidělených na daný rok.

S pozdravem
Anděla Michálková


Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171030/db79b3c7/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l